Mission Possible / Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Hoe kan ik een klacht melden of een compliment maken?

Heb je een klacht of wil je een compliment maken. Onze medewerkers van Informatie & Service horen je graag jouw reactie. Bel ons op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 050 – 85 11 902 of stuur een e-mail info@missionpossible.nl.

Klik hier voor onze klachtenprocedure

Hoe blijf ik op de hoogte van de activiteiten van Mission Possible?

Maximaal zes keer per jaar versturen we een digitale nieuwsbrief met daarin informatie over Mission Possible in Nederland en over de ontwikkelingen in onze projecten. Plus persoonlijke verhalen van kinderen en volwassenen die door ons worden opgevangen.

Twee keer per jaar wordt een papieren nieuwsbrief verstuurd waarmee iedereen in onze achterban wordt bereikt. Schrijf je ook in! Opzeggen kan altijd nog en is erg eenvoudig!

En wij hebben ook een Facebook pagina.

Zendt Mission Possible vrijwilligers uit naar het buitenland?

Mission Possible werkt samen met lokale partnerorganisaties, omdat zij als geen ander weten waaraan specifiek behoefte is in hun land. Samen met onze partners versterken we de rechten van mensen en lossen hun problemen op, vaak gerelateerd aan huiselijk geweld en alcohol- en drugsverslaving, zodat zij een zelfstandig bestaan zonder armoede kunnen opbouwen. Dit zijn complexe processen die meer met zich meebrengen dan bijvoorbeeld de renovatie van gebouwen of woningen. Daarom zenden we geen vrijwilligers uit naar onze partners in het buitenland. Wel worden er door ons korte werkvakanties georganiseerd met name naar Bulgarije. Er zijn wel andere manieren om in actie te komen voor Mission Possible:

Word vrijwilliger in Nederland. Help mee met een van onze acties, zet je in op een festival of sponsorloop. Of zet je Sociale Media en/of ontwerp talenten in!

Vragen over de Organisatie

Wat is het verschil tussen een ANBI-status en een Erkend Goed Doel?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Giften aan deze instellingen zijn fiscaal aftrekbaar, onder bepaalde voorwaarden. De Belastingdienst bepaalt welke goede doelen ANBI-status krijgen. Hiervoor beoordelen ze goede doelen op fiscale criteria.  Maar deze gaan lang niet zo ver als de strenge kwaliteitscriteria waar het CBF naar kijkt.

Met andere woorden: ANBI-status en een Erkend Goed Doel zijn twee heel verschillende dingen. Het ene zegt iets over fiscale aftrekbaarheid, het andere over betrouwbaarheid.

Wat is een Erkend Goed Doel

Een Erkend Goed Doel is een goed doel dat door toezichthouder CBF is gecontroleerd en voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Een Erkend Goed Doel is te herkennen aan het erkenningslogo en staat met dit logo in het CBF Register Goede Doelen. Zo kun je ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en verantwoording aflegt.

Heeft Mission Possible Nederland een keurmerk?

Met ingang van 1 juli 2016 is het certificaat ‘Erkend Goed Doel’ toegekend aan Stichting Mission Possible Nederland. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl

In welke landen is Mission Possible actief?

Mission Possible richt zich op ondersteuning van kansarme kinderen en gezinnen in Albanië, Armenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland. In Amerika, Engeland, Finland, Nederland en Zweden heeft Mission Possible vertegenwoordigers die fondsenwerven voor de projecten. Maar ook in de landen waar de projecten worden uitgevoerd worden fondsen ingezameld.

Hoe is Mission Possible Nederland ontstaan?

Mission Possible Nederland is opgericht op initiatief van Bert Dokter. Bert heeft 14 jaar in Rusland gewoond en heeft gewerkt in de humanitaire hulpverlening in verschillende landen van de voormalige Sovjet-Unie. Tijdens zijn verblijf heeft hij kennis gemaakt met de mensen van Mission Possible die zich met hart en ziel inzetten voor verwaarloosde kinderen en ook hun ouders. Met eigen ogen heeft hij mogen zien hoe honderden kinderen werden geholpen met voedsel, kleding, onderdak, medische zorg en onderwijs en daardoor kans kregen op een normale toekomst. Honderden alcohol- en drugsverslaafden werden gerehabiliteerd en begonnen een nieuw leven. Gebroken gezinnen zijn weer bij elkaar. Jonge (aanstaande) moeders, vaak nog tieners, kregen noodzakelijke begeleiding en zorg.

Stichting Mission Possible Nederland is opgericht op 6 oktober 2010 met als doel het financieel ondersteunen van projecten van Mission Possible in de landen van de voormalige Sovjet-Unie.

Omdat het zo hard nodig is en omdat de aanpak van Mission Possible werkt!

Vragen over de Financiën

Waarom is een gift aan Mission Possible Nederland een goed bestede gift?

De zogenaamde strijkstok is bij Mission Possible Nederland erg klein. Mission Possible heeft geen kantoor met personeel. De enige betaalde medewerker krijgt het wettelijk minimumsalaris.

Mission Possible Nederland is een Erkend Goed Doel. Een Erkend Goed Doel is een goed doel dat door toezichthouder CBF is gecontroleerd en voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Daarmee kun je ervan uitgaan dat Mission Possible Nederland bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en verantwoording aflegt. Toezichthouder CBF controleert dit voor je. Bij niet-erkende goede doelen is het aan de donateur zelf om uit te zoeken of een donatie goed wordt besteed.

Mission Possible Nederland is goed op de hoogte van de situatie ter plekke omdat de medewerker van Mission Possible jarenlang in de regio waar projecten worden ondersteund heeft gewoond en gewerkt en de taal spreekt. Daarnaast wordt er samengewerkt met lokale organisaties.

Hoe weet ik of mijn geld goed besteed wordt?

Je donatie wordt goed besteed bij een Erkend Goed Doel, omdat zij aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Je kunt ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro, verantwoording aflegt en zich laat controleren. Toezichthouder CBF controleert dit voor je. Bij niet-erkende goede doelen is het aan de donateur zelf om uit te zoeken of een donatie goed wordt besteed.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI-instelling een aantal gegevens publiceren op een website. Alle gevraagde gegevens kun je hier terugvinden op onze website.

Hoeveel verdient de directeur van Mission Possible Nederland?

De bezoldiging van de directeur omvat periodieke beloningen zoals salarissen en sociale lasten en bedroegen in 2020 € 25.398 (in 2019: € 24.969). Er wordt geen 13e maand uitgekeerd.

De jaarlijkse pensioenpremie bedroeg in 2019 € 2.034 (in 2019: € 2.169).

Aan de bestuursleden wordt geen beloning toegekend. Zij vragen geen onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

Zijn giften aan Mission Possible Nederland aftrekbaar?

Ja. Per 6 oktober 2010 heeft de Belastingdienst Mission Possible Nederland aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hoe kan ik Mission Possible opnemen in mijn testament?

Steeds meer mensen willen na hun overlijden iets (blijven) betekenen voor de samenleving en nemen daarom een goed doel op in hun testament. Mission Possible is daarom een samenwerkingsverband aangegaan met NuTestament.  Daar stel je zelf eenvoudig een testament op. Daarna maak je een afspraak bij de notaris om je testament te laten ondertekenen en het is geregeld. Klik hier voor meer informatie.

Kan ik Mission Possible ook met een periodieke gift ondersteunen?

Ja. dat kan! Met een periodieke schenking en/of een automatische overboeking. Klik hier voor meer informatie.