Mission Possible / Nieuws  / Van de Voorzitter
Mission Possible Opvang Krasnoyarsk
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Wie het grauwe leven van alle dag overmeestert, is een held

De grote Russiche schrijver Fjodor M. Dostojewski (1821-1881) zei: Wie het grauwe leven van alle dag overmeestert, is een held. En Fjodor kende het grauwe leven; bijvoorbeeld van de verschrikkingen die hij in de werkkampen meemaakte. In veel van zijn werken komen de vragen en raadsels van goed en kwaad en het lijden van de onschuldige mens terug.

De mensen die actief zijn in de projecten van Mission Possible zijn zulke helden. Ik denk aan wat in Bogotol gebeurt. Het is voor Mission Possible een nieuw project en wordt pas sinds enkele jaren ondersteund. Kleinschalig, maar voor de moeders met kinderen die in het onmetelijke Rusland iemand hebben ontmoet die de grauwheid in hun leven heeft overmeesterd van onschatbare waarde. Vrouwen die te maken hadden met huiselijk geweld en geen uitweg hadden; waar moesten ze heen met hun kinderen? Mission Possible stelt appartementen beschikbaar waar moeder en kind(eren) tijdelijk onderdak krijgen en zorgt ervoor dat kinderen naar school kunnen. Daarna helpen de mensen van Mission Possible bij het vinden van werk en nieuwe woonruimte en wordt er veel tijd besteedt aan het oplossen van mentale problemen van de moeders en de kinderen. Ivan en Lena Fedonov, die enkele jaren geleden naar Bogotol zijn verhuisd als zendelingen, hebben dit kleine project opgezet. Zij zijn helden.

In de landen waar Mission Possible actief is treffen we veel leed, eenzaamheid en uitzichtloosheid. Het helpt niet om te blijven steken in de vraag waarom zoveel onschuldige mensen moeten lijden en waarom de puissant rijke landgenoten niet bijdragen aan het verminderen van de armoede en uitzichtloosheid van bijvoorbeeld de mensen in Bogotol, Asbest of Ijevan. Wat deze mensen wel helpt is onze inzet om in hun concrete nood te bieden wat nodig is. Een grote drijfveer van mensen die actief zijn voor Mission Possible is dat zij beseffen dat zij Gods ‘ambassadeurs’ mogen zijn..; dat wat zij doen grote invloed heeft op de manier waarop mensen God zien. In het concrete handelen mogen ze de liefde van God zichtbaar maken. Niet in het streven om het christelijk geloof aan wie dan ook maar op te dringen, maar vanuit de bereidheid om de liefde van God en Zijn Evangelie met anderen te delen.

Voor de 28 vrijwilligers van de Oude Kerk uit Ermelo betekende dit dat ze naar het stadje Ijevan, op zo’n 130 km ten noordoosten van Jerevan (Armenië), trokken om daar de handen uit de mouwen te steken. Ze renoveerden een gebouw waar de plaatselijke kerk onder andere buitenschoolse opvang voor kinderen uit probleemgezinnen verzorgt. De plaatselijke voorganger, Albert, zegde een goed betaalde baan op om zich te kunnen wijden aan werk van de kerk voor de minst bedeelden. Hij is heel blij met de inzet van de vrijwilligers uit Ermelo: “Wij willen niet dat kinderen vanwege de armoede thuis achter raken op school.” Door het werk dat door Mission Possible wordt ondersteund kan Albert en zijn gemeente eraan bijdragen dat kinderen de school kunnen afmaken en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Dit werk is belangrijk voor de kinderen, maar zeker ook voor de ouders van deze kinderen. Zij ondervinden dat ze er – in al hun armoede – niet (meer) alleen voorstaan en er aandacht is voor hun zorgen. In Ijevan is er dankbaarheid voor wat de hulp die de mensen van de Oude Kerk in Ermelo kwamen brengen. Toch zeggen we tegen onze Armeense vrienden: jullie moeten niet ons bedanken maar God; Zijn zegeningen hebben we met jullie gedeeld. Hoe dan ook: helden zijn het.. de vrijwilligers uit Ermelo en dominee Albert uit Ijevan.

Als (jonge) mensen projecten bezoeken of er concreet aan de slag gaan heeft dat naar twee kanten een prachtig effect. Mensen worden geholpen in hun armoede. Maar het raakt ook de mensen die hulp geven. We horen telkens dat werkvakanties veel impact hebben. Zo ging de Havenlichtgemeente uit Delfzijl naar Bulgarije; deden daar fantastisch werk en keerden ‘vol’ en ‘voldaan’ naar huis terug.

Een ander mooi voorbeeld was de ervaring van de 21-jarige Esther van den Brink. Zij werd ‘uitgeloot’ bij de actie voor het Baby Box project en kreeg daarmee de gelegenheid om een Roma dorp in Bulgarije te bezoeken. Zij ging met de mensen van Mission Possible op kraambezoek bij Roma gezinnen. In het Baby-Box project worden dozen met benodigdheden voor moeder en baby uitgedeeld aan jonge vrouwen. In Bulgarije gaat het vooral om Roma-vrouwen die vaak al op erg jonge leeftijd voor de eerste keer moeder zijn geworden. Naast de Box ontvangen de moeders medische zorg en voorlichting. Ersther: “We hebben in twee Roma-dorpjes Baby-Box dozen uitgedeeld. Het was schrijnend om te zien hoe slecht hun levensomstandigheden waren. Geen stromend water, nauwelijks inkomen. Met z’n allen in één kleine kamer.” Esther heeft met eigen ogen kunnen zien dat door het programma van Mission Possible er een positieve verandering plaatsvindt. “In de dorpen waar waar Mission Possible al langer actief is waren de omstandigheden aanmerkelijk beter. Het is echt iets van de lange termijn.” Esther keerde met een onvergetelijke ervaring terug naar huis. En ze zag het effect van de inspanningen van de helden van Mission Possible.

De projecten van Mission Possible ontvangen jaarlijks een bijdrage in exploitatiekosten en soms voor specifieke doelen. We dringen er bij de lokale hulpverleners steeds op aan om ook te zoeken naar en te werken aan lokale fondsenwerving (donaties in geld en goederen en inbreng van vrijwilligers). Het stemt dankbaar dat ook in het verslagjaar die lokale fondswerving een belangrijker deel van de inkomsten van de projecten is gaan uitmaken. Dat is goed voor de zelfredzaamheid van de lokale organisaties, maar zeker ook voor het lokale draagvlak en betrokkenheid.

Een goed voorbeeld daarvan is het centrum in Asbest (Rusland). Naast de opvang van moeders en kinderen in het opvangcentrum ondersteunt Mission Possible Asbest veel mensen in de stad en regio die in de problemen zijn gekomen. In dit programma wordt samengewerkt met maar liefst 42 kerken en organisaties. Vele honderden gezinnen enkele duizenden kinderen werden met materiële hulp ondersteund.

In 2020 bestaat Mission Possible Nederland 10 jaar. We willen in dit jubileumjaar een speciaal jubileum-project opstarten. We kozen voor het project Berd (in Armenië, nabij de grens met Azerbeidzjan). Het zal in dat project, evenals dat in het nabijgelegen project in Ijevan gaan om buitenschoolse opvang en ondersteuning van gezinnen.

Daarnaast wordt er in het jubileumjaar een Mission Possible Russia Road Trip georganiseerd. Een autotocht van 2.700 km door hartje Rusland in 8 dagen tijd. Met als doel aandacht te voor het werk van Mission Possible te vragen en zeker ook om geld in te zamelen voor projecten in Rusland.

In het verslagjaar werd een partnerschap van Mission Possible aangegaan met GrootNieuwsRadio. Er worden niet alleen reclamespotjes van Mission Possible uitgezonden, maar er is ook ruimte voor radio-interviews. Dat vergroot niet alleen de bekendheid van (het werk van) Mission Possible, maar we rekenen er ook op dat mensen geraakt worden door de verhalen over het nieuwe perspectief dat (vaak jonge) moeders en kinderen in moeilijke omstandigheden krijgen. We hopen en bidden dat steeds meer mensen Mission Possible in staat zullen stellen om het werk te doen en uit te breiden.

In financieel opzicht was 2019 voor Mission Possible een goed jaar. Zowel voor de ‘reguliere’ projecten als voor de specifieke doelen (Armenië en Bulgarije) stegen de inkomsten. Hier wil ik de email actie, gericht aan diaconieën, met name noemen. Fijn dat het draagvlak elk jaar weer stijgt en de inkomsten vanuit de kerken navenant. Mission Possible wordt al jaren door EO-Metterdaad gesteund. Soms voor concrete projecten, soms via meelift-projecten. Ook dit jaar werd er weer een mooi bedrag via EO-Metterdaad ontvangen.

Het bestuur is dankbaar voor de inzet van alle professionals en vrijwilligers die hulp bieden aan mensen die geen uitweg meer zien. In het bijzonder dank ik Bert Dokter, onze directeur, in zijn niet aflatende ijver mensen te helpen. Wat bemoedigt is dat helpen zoveel meer is dan ondersteunen wie het niet (meer) alleen kunnen. Het is kwetsbare mensen (opnieuw) in staat stellen hun vermogen tot onafhankelijk, zelfstandig handelen te herwinnen; mensen hun waardigheid terug te geven. Dank alle medewerkers van Mission Possible (projecten). Jullie hebben niet zozeer naar zegen gezocht.. jullie zijn tot (een) zegen geweest. Jullie zijn helden.. jullie hebben voor velen het grauwe leven van alle dag overmeestert.

Lees hier het volledige jaarverslag

 

Voorzitter Mission Possible Nederland, Leen van Dijke

L.C. van Dijke

Voorzitter Mission Possible Nederland


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!