Mission Possible / Thema’s

Mission Possible is actief op vier thema’s in de voormalige Sovjet-Unie

Armoedehulp

Acute hulp

Uitdelen van voedsel, kleding, brandhout en het vinden van huisvesting. Vakantiekampen voor kinderen in armoede.

Structurele hulp

Opleidingsprogramma’s en (vak)trainingen. Bezoeken van gezinnen in armoede en uitzoeken waar ze écht mee geholpen zijn.

Preventie

D.m.v. gezinsbegeleiding er voor zorgen dat kinderen de school afmaken

Babybox

Acute hulp           

Uitreiken van de Babybox aan jonge (tiener)moeders in armoedige omstandigheden.

Structurele hulp

De aanvrager in contact brengen met plaatselijke kerk/hulp. Ondersteuning bieden bij het regelen van identiteitspapieren en aanvragen van kinderbijslag e.d. Medische zorg aanbieden, evt. huisvesting

Preventie

Seksuele voorlichting geven aan  tienermoeders, voorlichting over gezinsplanning voor jonge Roma moeders, relevante informatie beschikbaar maken.

Gezinshulp

Acute hulp           

Ouders van probleemgezinnen ontlasten door de begeleiding van huiswerk over te nemen en het regelen van een maaltijd. Het uitdelen van fysieke hulp zoals voedsel en kleding en meubels

Structurele hulp

Aandacht voor trauma bij de kinderen, psychologische begeleiding aanwezig. Tijd voor sport en spel. Minimaal elke maand huisbezoek bij de gezinnen. Tijdens de huisbezoeken krijgen gezinnen materiële ondersteuning en uitgebreide individuele en gezinsbegeleiding, zodat kinderen in een veilige omgeving opgroeien.

Preventie

Ouders uitnodigen voor cursussen, motiveren van goed ouderschap en betrekken bij programma d.m.v. vrijwilliger zijn. Ouders onderwijzen en begeleiden bij het omgaan met moeilijke gezinssituaties en de opvoeding van de kinderen. Door middel van zomerkampen voor gezinnen met naast recreatieactiviteiten wordt een programma georganiseerd gericht op het verbeteren van de relatie tussen gezinsleden en wordt de samenhang binnen het gezin vergroot.

Vrouwenopvang

Acute hulp           

Openstellen van een opvanghuis voor moeders die geweld en/of alcohol- en drugsmisbruik willen ontvluchten. Hier zijn ze welkom mét hun kinderen.

Structurele hulp

Hulp bij afkicken wanneer dit aan de orde is. Bouwen aan het zelfvertrouwen van de vrouwen en hun kinderen, moeders ondersteunen in de verzorging van hun kinderen, traumaverwerking voor de vrouwen en hun kinderen. Bijstaan bij het regelen van de juridische zaken. Op zoek naar huisvesting en een baan.

Preventie

Aandacht bij lokale en landelijke overheid voor het probleem van huiselijk geweld. Samenleving bewust maken door middel van interviews lokale radio/tv. Cursus voor a.s. echtparen.

Onze projecten vinden plaats in Rusland, Bulgarije, Oekraïne, Albanië en Armenië.

In Rusland richten we ons op de opvang van probleemgezinnen. Hierbij ligt de focus op moeders met kinderen en tienermoeders. De aanpak van Mission Possible is er op gericht om kind en ouder(s) bij elkaar te brengen/te houden en te voorkomen dat de kinderen in weeshuizen worden geplaatst. In Rusland werken we in Asbest, Bogotol, Jekaterinenburg, Krasnoyarsk, Oefa, Sint Petersburg, Tsjelabinsk en Zlatoust.

In Bulgarije vormen discriminatie, hoge werkloosheid, geen onderwijs, slechte behuizing en sanitaire omstandigheden grote problemen voor de Roma-gemeenschap. Mission Possible organiseert, in samenwerking met de Roma gemeenschap, in de winter gaarkeukens. Er zijn zondagsscholen opgezet en de kinderen krijgen les in lezen en schrijven. In de zomer worden vakantiekampen georganiseerd. Mission Possible geeft vakopleidingen aan jongeren.  Mission Possible heeft een speciaal programma ontwikkeld voor vrouwen die geleden hebben onder verschillende vormen van geweld.

In Armenië richt Mission Possible zich op het ondersteunen van arme gezinnen door middel van het opzetten van dagopvangcentra. Vaak zijn dit gezinnen met alleen een moeder. Kinderen worden na schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren sociale vaardigheden en kunnen mee doen aan verschillende activiteiten. Zowel kinderen en ouders ontvangen psychologische en maatschappelijke hulp om persoonlijke en familie problemen op te lossen. Dit doen we in Azkeran. Ook starten we in het plaatsje Berd.

In Albanië heeft Mission Possible in Bathore, een voorstad van Tirana, een wijkcentrum opgezet van waaruit veel activiteiten worden georganiseerd voor mensen uit de buurt. Voor kinderen zijn verschillende clubs, er wordt computerles en Engelse les gegeven, er is een bibliotheek. Voor vrouwen worden regelmatig workshops georganiseerd.  In de zomer worden dagvakantiekampen georganiseerd.

In Oekraïne wordt wekelijks in verschillende dorpen in de Odessa regio een dagopvangprogramma uitgevoerd voor kinderen uit arme gezinnen.

12

Opvangcentra

9

Gezinsprogramma's

5

Dagcentra-clubs

4

Gaarkeukens

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?