Mission Possible / Rusland – Zlatoust
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Steun het project in Zlatoust en geef voor een toekomst vol van hoop!

Doelstelling

In Zlatoust runt Mission Possible een dagopvangprogramma voor kinderen uit probleemgezinnen. Voor deze kinderen organiseren we verschillende activiteiten. Daarnaast bieden we ondersteuning aan hun ouders/alleenstaande moeders. Voor deze ouders/moeders is er psychologische hulp, praktische hulp, juridische bijstand en pastorale zorg. Ook houden we wekelijks bijeenkomsten om problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en op te lossen. Op deze manier voorkomen we allereerst dat ouders/moeders voogdij over hun kind verliezen. Daarnaast geven we de kinderen door deze begeleiding een toekomst vol van hoop en kansen.

Probleemgezinnen

De opvang in Zlatoust richt zich met name op kinderen van probleemgezinnen. Deze gezinnen hebben problemen zoals huiselijk geweld en/of verslaving. Daarnaast zijn er ook gezinnen die, bijvoorbeeld vanwege werkloosheid, onvoldoende financiële middelen hebben om rond te komen. Dit leidt tot schoolverzuim van de kinderen. Gevolg hiervan is dat deze gezinnen onder toezicht komen te staan van de Jeugdzorg. Helaas draagt Jeugdzorg nauwelijks oplossingen aan, maar legt alleen maar sancties op. Deze sancties leiden ertoe dat de ouder(s) de voogdij over de kinderen verliezen. Dit wil Mission Possible voorkomen. In Zlatoust staan we in nauw contact met scholen en Jeugdzorg om erachter te komen wie er in deze gezinnen wonen en helpen we deze mensen.  

 

1 week dagopvang kost €15,- per kind.

Zlatoust

Het dagopvangcentrum is vijf dagen in de week open, namelijk van maandag t/m vrijdag vanaf 15:00 uur. De kinderen komen rechtstreeks vanuit school naar de dagopvang. Hier krijgen ze eerst een maaltijd en vervolgens is er huiswerkbegeleiding. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven. Ook is er veel ruimte voor spelactiviteiten. Via het dagopvangcentrum ontvangen de kinderen regelmatig ondersteuning in de vorm van voedselpakketten, kleding en schoolspullen. Omdat in sommige gevallen de mogelijkheden thuis beperkt zijn, is er op het dagopvangcentrum ook gelegenheid tot het nemen van een douche en het wassen van kleding. Regelmatig wordt een excursie georganiseerd en elke zomer is er een vakantiekamp. Behalve materiële ondersteuning wordt veel tijd besteed aan het oplossen van psychische problemen van de kinderen. 

 

opvang van gezinnen
Tikkie Mission Possible Zlatoust

Steun het project in Zlatoust en geef voor een toekomst vol van hoop!


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!