Mission Possible / Rusland – Sint Petersburg
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Steun het project in Sint Petersburg en geef voor een toekomst vol van hoop!

Doelstelling

In het project in Sint Petersburg helpen we jonge moeders die vanuit de provincie naar Sint Petersburg zijn gekomen. Om verschillende redenen (scheiding, verlies van baan, uitzichtloosheid) ontbreekt het deze jonge moeders aan middelen om voor hun kind te zorgen. Daardoor lopen zij gevaar om de voogdij over hun kind te verliezen. Dan worden kinderen in een staatsweeshuis geplaatst. De gevolgen hiervan zijn groot, met name voor de kinderen. Het doel van Mission Possible is om dit voorkomen. Door goede ondersteuning aan de moeder te bieden is er perspectief, en een toekomst vol van hoop is voor moeder en kinderen. We zien dat deze aanpak de afgelopen jaren succesvol was!

De kosten voor de begeleiding van 1 gezin zijn € 15,- per week

Opvanghuis en ambulante hulp

Dankzij goede contacten met de lokale overheid zijn we op de hoogte van de meest schrijnende gevallen. Wij regelen voedsel, psychologische hulp, medische zorg en juridische bijstand. We focussen op de moeder, zodat zij met zelfvertrouwen haar weg mag vinden in het leven. We bemannen een telefoondienst die dag en nacht gebeld kan worden als er acuut hulp nodig is. Als het echt niet anders kan bieden we deze moeders aan om in ons opvangtehuis te wonen. Daar helpen we, naast alle praktische zaken, deze jonge moeders ook met de opvoeding van hun kinderen. Hierbij hebben we als doel om de jonge moeder vaardigheden mee te geven op weg naar een zelfstandig en waardig bestaan. Gelukkig gaat dat erg goed. 

 

Een warme jas

Naast dat er een opvanghuis is, geven we ook gerichte hulp aan gezinnen. Bijvoorbeeld aan de gezinnen die ooit in het opvanghuis woonden. Of aan hen die een(financieel) duwtje in de rug kunnen gebruiken. Hierbij geven we hulp op maat. We kijken goed waar behoefte aan is. In de coronatijd was er bijvoorbeeld vooral behoefte aan educatief en creatief materiaal. In de winter is het soms nodig dat we een warme jas geven. Ook verstrekken we voedselpakketten aan hen die het nodig hebben.

 

StP-sokken
Tikkie Mission Possible Krasnoyarsk
Steun het project in Sint Petersburg en geef voor een toekomst vol van hoop!


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!