Mission Possible / Winter 2022/2023 | Oekraïne
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Odessa, Oekraïne

In de stad Odessa heeft Mission Possible al tientallen jaren een team aan het werk. Ervaren medewerkers die soms al lang aan de organisatie verbonden zijn. Ook nu, in tijden van oorlog, gaat ons werk door. Juist nu groeit de hulpvraag heel hard. Gelukkig hebben we het team uit kunnen breiden om meer mensen te kunnen helpen. Momenteel hebben we zeven mensen vast aan het werk. Zij worden ondersteund door vrijwilligers van o.a. de lokale kerk ter plaatse. In het team hebben we o.a. een sociaal werker, een pedagoog en een psycholoog.

Olga

“De oorlog kwam op zo’n slecht moment!” Olga roept het uit als ze de deur voor ons opent. “Mijn man werd geroepen om te helpen vechten, net nu we hem zo hard nodig hebben. Ik ben gediagnosticeerd met kanker en mijn schoonvader ondergaat chemotherapie.”

Olga barst in tranen uit.

“We hebben twee kleine kinderen. Ze zullen wees worden als ons iets overkomt. We hebben niet genoeg geld voor eten. Alles gaat op aan de zorg”, snikte ze.

We reiken haar een doos met voedsel aan. “We kunnen niet veel doen, maar we hebben deze doos meegenomen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Wilt u dat wij voor u bidden?”, vroegen wij.

“Jazeker!”

Nadat we met Olga hebben gebeden, spreekt ze met tranen in haar ogen en glimlacht lichtjes:

“Vroeger hebben we nooit gebeden; we voelden er geen behoefte aan of maakten er de tijd voor. Maar nu voel ik me lichter, alsof iemand me vasthoudt. Bedankt! We zullen nu tot God gaan bidden om ons gezin te helpen!”

Evangelisatie

De focus van het werk in Oekraïne is Evangeliseren. Met praktische hulp laten we de liefde van de Heere Jezus zien aan de mensen die we bezoeken. We delen voedselpakketten uit, organiseren spelactiviteiten voor de kinderen en helpen bij het repareren van oorlogsschade. Ook willen we komende maanden brandhout en kolen uitdelen om de mensen warm te houden. We vertellen de mensen dat we dit doen omdat God naar hen omziet en hen niet vergeet. Zo werken we aan onze opdracht uit Mattheus 25.

Dit doen we met name bij de gezinnen die het al moeilijk hebben. Via de sociale dienst ter plaatse hebben we lijsten met adressen van mensen die het al zwaar hebben. Dit kan komen door alcoholproblematiek, door ouderdom en eenzaamheid, door ziekte of door werkloosheid. Deze mensen hebben erg veel last van de gevolgen van de oorlog. Als hun ramen springen door een raketaanval, zijn er geen mogelijkheden om dat te repareren.

Kolya

Ons teamlid Tania is zondagsschoollerares voor de dorpskinderen. Ze ontmoette onlangs de jonge Kolya en had een bijzonder gesprekje met hem.

“Hé, jongeman, hoe heet je?” “Mijn naam? Kolya.” “Hoe oud ben je?” “Tien.”

“Weet je wel dat God van je houdt?”

“Niemand houdt van mij. Niemand geeft om mij. Mijn moeder zei dat ze me niet kan voeden en ze stuurt me naar een weeshuis.”

“Waar is je moeder?” “Ze is ergens op zoek naar een manier om geld te verdienen.”

“Hier is dit een Bijbel. Het is voor jou.”

Kolya zegt een tijdje niets. Hij kijkt Tania met argusogen aan.

“Waarom zou God van mij houden? Ik zit iedereen in de weg.”

Tania kan even niets zeggen, haar keel zit dicht. Ze voelt liefde en mededogen voor deze jonge jongen. Ze omhelst hem en zegt uiteindelijk:

“Hij houdt zielsveel van je, omdat Hij jou geschapen heeft!”

Mission Possible houdt kinderbijbelclubs in het dorp waar Kolyoa woont. We bidden dat hij aanwezig kan zijn en ook zijn vrienden mee mag nemen.

Lokale hulpverlening 

De goederen die we nodig hebben kopen we, via lokale contacten, ter plaatse. Zo vermijden we hoge transport- en invoerkosten.

Op basis van ons eerdere werk hebben we voor de komende winter een plan gemaakt. We hebben een selectie gemaakt, van groepen mensen die we altijd bezoeken en ondersteunen, de binnenste ring. Daaromheen hebben we een ring van mensen die we regelmatig bezoeken en ondersteunen en tenslotte de buitenste ring van mensen die we soms bezoeken en ondersteunen. Zo gaan we ook onze hulpmiddelen en financiën verdelen. We hopen dat we alle mensen kunnen bereiken. Als Mission Possible weten we ons daarin afhankelijk van God. We hopen en bidden dat we voldoende financiële middelen mogen ontvangen om het werk goed uit te voeren.

Olga
Kolya

Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!