Mission Possible / Van Dreigement naar Samenwerking
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Van Dreigement naar Samenwerking

Onze eerste patrouille voor hulp aan straatkinderen begon in 1995, vijfentwintig geleden. Wat is er sindsdien veranderd?

Als we jullie hier nog een keer zien vinden we drugs in jullie auto…

Rusland, begin jaren negentig.

Als gevolg van de val van de Sovjet-Unie zijn er enorme sociaaleconomische problemen. Moskou telt duizenden straatkinderen die rond proberen te komen met bedelen, stelen, overvallen en prostitutie. Mission Possible besluit om iets aan die grote nood te doen.

Het begon allemaal met een straatpatrouille. Dagelijks ging een team de straat op met thermoskannen soep. Bij metrostations kregen straatkinderen een maaltijd. Een keer in de week werden ze naar een badhuis gebracht.

Omwonenden vonden het maar niks zo’n bende straatkinderen voor hun deur en schakelden de politie in.

Die dreigde met “Als we jullie hier nog een keer zien vinden we drugs in jullie auto….”.

Het bracht verlichting in hun donkere bestaan maar loste hun problemen niet op. Daarom werd een opvangtehuis geopend. En later een rehabilitatie centrum voor opvang van de ouders. Want in bijna alle gevallen lag het probleem van het straatkind bij de ouders thuis.

Al 25 jaar zijn we hetzelfde blijven doen: Hulp en het evangelie brengen aan kinderen en gezinnen in nood.

Nu 25 jaar verder jaren is het werk enorm gegroeid. Niet alleen in kwantiteit maar ook in kwaliteit.

We zorgen niet alleen voor tijdelijke maar ook voor permanente oplossingen. Duizenden mensen hebben God leren kennen en zijn een nieuw leven begonnen.

Vandaag de dag zie je niet meer zoveel straatkinderen zoals 25 jaar geleden. Maar de problemen zijn er nog steeds. Vooral achter de voordeur.

Huiselijk geweld is een enorm probleem. Reden voor ons om ons meer en meer te richten op ondersteuning van het gezin.

In Rusland werken we nu ook in de Oeral en in Siberië. We hebben projecten in Albanië, Bulgarije, Oekraïne en sinds kort in Armenië. Er is nu veel samenwerking met lokale instanties zoals Sociale Zaken, Jeugdzorg en Kinderbescherming.

Geen dreigementen meer van de politie maar het tegenovergestelde. Zij brengen soms kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld naar onze opvang.

Mission Possible wordt door deze instanties als partnerorganisatie gezien. Een erkenning en waardering voor ons werk. Net als de lokale ondersteuning in de vorm van goederen, geld en vrijwilligers. Wist u dat meer dan 40% lokaal wordt ingezameld! En dat ruim 400 lokale vrijwilligers ons regelmatig belangeloos meehelpen!

God heeft ons werk rijk gezegend!

BERT DOKTER Vice President Mission Possible, Directeur Mission Possible Nederland

Bert Dokter
Vice President Mission Possible,

Directeur Mission Possible Nederland

5

Aantal projectlanden

66

Aantal projectstaf

411

Aantal vrijwilligers

13

Aantal lokale organisties

Totaal donaties Mission Possible 2019

  • Mission Possible Internationaal

  • Mission Possible Nederland

  • Lokale fondsen- werving in €

  • Lokale fondsen- werving in goederen

  • Andere organisaties

42

Eigen Fondsenwerving

door lokale Mission Possible organisaties


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!