Mission Possible / Update CheeseUp project | Armenië
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Mission Possible Armenië Lori landschap

Het CheeseUp project

De omgeving in de Lori provincie van Armenië is prachtig. Samen met Narine bezoek ik hier een aantal dorpen. Narina werkt voor de organisatie AMAA en coördineert het CheeseUp project. Het CheeseUp project is de derde fase van het noodhulpproject wat we met financiën van EO-Metterdaad hebben opgezet naar aanleiding van de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan over de enclave Nagorno Karabakh.

De eerste fase bestond uit het uitdelen van hulpgoederen bestaande uit voedsel, winterkleding, schoeisel, verzorgingsproducten en brandhout aan vluchtelingen die met duizenden hun woongebied verlieten. De tweede fase bestond uit renovatie van zestien woningen in Nagorno Karabakh die door de oorlog waren beschadigd. Vorig jaar september is gestart met fase drie: het Cheese Up project.

Een ambitieus project om de hele zuivelketen van boerderij tot markt te ontwikkelen en te verduurzamen. Daarbij gaat het om verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van de melkproductie, het aanbieden van gespecialiseerde knowhow op het gebied van melkverwerking aan kleine boeren en het zorgen voor een duurzaam zuivelmarktsysteem in de plattelandsgemeenschappen.

Mission Possible Armenië melkfabriek
Mission Possible Armenië melkfabriek kaas

Voortgang

De eerste activiteiten van het project zijn inmiddels gestart. Narine vertelt enthousiast wat er allemaal al is gedaan. “We hebben zes dorpen in de Lori provincie geselecteerd voor deelname in het Cheese Up project. In deze dorpen waren voldoende gezinnen met koeien en een paar melkfabriekjes. Tweehonderd gezinnen zijn geïnterviewd en hiervan zijn 110 gezinnen uitgekozen. Zij lieten zien open te staan voor verbeteringen en investeringen te willen doen. Er zijn al twaalf trainingen gegeven. Dat ging over gevarieerder voedsel voor de koeien en kunstmatige inseminatie. Er is een coöperatie opgezet, een nieuwe combine en apparatuur voor de gekocht voor de melkverwerking. Volgende week wordt het zaaigoed geleverd voor verschillende grassoorten. Hier kunnen de boeren o.a. kuilgras van maken voor de koeien.”

Coöperatie

In het dorp Debet ontmoet ik Anna. Zij is aangewezen als hoofd van de coöperatie die vorig jaar is opgericht. En inmiddels is ze ook gekozen als hoofd administratie van het dorp. Tijdens ons bezoek wordt een contract getekend met de man die in het project is opgeleid om koeien kunstmatig te insemineren. In totaal zullen er maar liefst zeventig nieuwe banen, zowel seizoensgebonden als fulltime door het project worden gecreëerd.

Een daarvan is chauffeur van de nieuwe combine die net is aangeschaft. ‘Deze combine is de eerste aankoop van de coöperatie. Het grootste gedeelte is gefinancierd door het project, maar ook gezinnen zelf hebben elk hun deel ingelegd. We zijn er heel erg blij mee, want met deze combine zijn we in staat om de koeien een grote variatie van voedsel te geven. Het is zeker dertig jaar geleden dat de boeren hier hun land gebruikten om voedsel voor hun koeien te verbouwen”.

Mission Possible Armenië Cooperatie
Mission Possible Armenië Combine

Drie Oorlogen

Edvard beaamt dat. Hij heeft tien koeien en is geselecteerd voor het CheeseUp project. Hij woont met zijn beide zoons en kleinkinderen in het ouderlijk huis. Edvard heeft meegevochten in de laatste oorlog. Binnenkort wordt hij 59 jaar. “Van elk gezin ging er een man naar het front. Ik wilde niet dat een van mijn zoons zou gaan. Zij hebben kleine kinderen. Bovendien heb ik ervaring, want ik heb meegevochten in de eerste oorlog, begin jaren negentig en ook in de vierdaagse oorlog in 2016. Dit was mijn 3e oorlog. Wij werden beschoten, zeventien mannen van mijn onderdeel werden gedood. Zelf raakte ik gewond en werd naar het hospitaal getransporteerd”.

Edvard had eerst zijn bedenkingen over deelname aan het project. Met name over de kunstmatige inseminatie van zijn koeien. Maar hij heeft zich bedacht. “We hebben een aantal trainingen gevolgd en het werd me duidelijk dat we moeten veranderen om een hogere melkproductie te krijgen”.

Mission Possible Armenië Lori gezin
Mission Possible Armenië Koeien

En dat dat hard nodig is hoor ik later van Aren. Hij is 42 jaar en al 30 jaar herder. Als ik hem naar de melkproductie van een koe per jaar vraag moet hij het antwoord schuldig blijven. De gemiddelde dagopbrengst weet hij wel: 120 liter van de 28 koeien die hij onder zijn hoede heeft. Ter vergelijking: In Nederland geeft een koe ongeveer 10 keer zoveel per dag. Door dit project helpen we de boeren hun melkopbrengst te verhogen, hun producten zoals kaas te verbeteren, en een goede afzetmarkt te bereiken. Hierdoor zal de levensstandaard omhoog gaan en zal de armoede in het gebied afnemen. De eerste resultaten zijn veelbelovend!  

Mission Possible Armenië herder

Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!