Mission Possible / Steun onze opvang in Sint Petersburg

Steun onze Opvang in DONEER NU Sint Petersburg Steun onze Opvang in DONEER NU Sint Petersburg Steun onze Opvang in DONEER NU Sint Petersburg

Mission Possible Opvang in Sint Petersburg

Mission Possible is in 1998 begonnen met de opvang in St. Petersburg. Het werk is begonnen met een straatpatrouille en later werden de activiteiten uitgebreid met een opvangtehuis voor kinderen uit probleemgezinnen. Daarnaast zijn vrijwilligers van Mission Possible actief in het bezoeken en vermaken van kinderen in ziekenhuizen.
Sinds 2015 is de nadruk van het werk meer en meer komen te liggen op ondersteuning van moeders met kinderen die in de problemen zijn gekomen. Er is opvang voor moeders die om verschillende redenen geen onderdak meer hebben.

Vaak gaat het om jonge moeders die vanuit de provincie naar Sint Petersburg zijn gekomen. Om verschillende redenen (scheiding, verlies van baan) ontbreekt het deze jonge moeders aan middelen om voor hun kind te zorgen. Daardoor lopen zij gevaar om de voogdij over hun kind te verliezen. De kinderen worden dan in een staatsweeshuis geplaatst. Mission Possible wil dat voorkomen.
Daarom hebben wij opvang in Sint Petersburg. Waar deze jonge moeders leren hoe ze hun kinderen moeten opvoeden en waar ze worden voorbereid op een zelfstandig bestaan. Wij regelen voor hen onderdak, voedsel, psychologische hulp, medische zorg en juridische bijstand.

4

Aantal projectstaf

27

Aantal vrijwilligers

297

Moeders en kinderen ondersteund

1376

Telefonische gezinsconsultatie

Totaal ontvangen donaties in 2020

  • Mission Possible Internationaal

  • Lokale fondsenwerving in €

  • Lokale fondsen- werving in goederen

68

Eigen Fondsenwerving

Steun onze opvang in Sint Petersburg!

St. Petersburg is gesticht door tsaar Peter I in 1703 en het was tot 1918 de hoofdstad van het Russische rijk. Het is met bijna vijf miljoen inwoners na Moskou Ruslands grootste stad. St. Petersburg is een belangrijk cultureel centrum met o.a. het wereldberoemde Hermitage museum. Het is ook een belangrijke havenstad aan de Baltische zee.