Mission Possible / Rusland – Sint Petersburg – Vrouwenopvang
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Opvang in Sint Petersburg

Het werk in Sint Petersburg is begonnen met straatpatrouilles. In 1998 werden de activiteiten uitgebreid met een opvangtehuis voor kinderen uit probleemgezinnen. Zo kan er echt verschil worden gemaakt in de jonge levens van de kinderen.

Sinds 2015 is de nadruk van het werk meer en meer komen te liggen op ondersteuning van moeders met kinderen die in de problemen zijn gekomen. 

Vaak gaat het om jonge moeders die vanuit de provincie naar Sint Petersburg zijn gekomen. Om verschillende redenen (scheiding, verlies van baan, uitzichtloosheid) ontbreekt het deze jonge moeders aan middelen om voor hun kind te zorgen. Daardoor lopen zij gevaar om de voogdij over hun kind te verliezen. De kinderen worden dan in een staatsweeshuis geplaatst. Dat is het begin van een cirkel vol ellende en armoede, ook voor de kinderen. Het doel van Mission Possible is om dit voorkomen. Wij geloven dat door goede ondersteuning van de, vaak jonge, moeder, er perspectief en een toekomst vol van hoop is voor moeder en kinderen. En we mochten zien dat deze aanpak de afgelopen jaren succesvol was!

Dankzij goede contacten met de lokale overheid zijn we op de hoogte van de meest schrijnende gevallen. Wij regelen voedsel, psychologische hulp, medische zorg en juridische bijstand. We focussen op de moeder, zodat zij met zelfvertrouwen haar weg mag vinden in het leven. We bemannen een telefoondienst die dag en nacht gebeld kan worden als er acuut hulp nodig is. Als het echt niet anders kan bieden we deze moeders aan om in ons opvangtehuis te wonen. Daar helpen we, naast alle praktische zaken, deze jonge moeders ook met de opvoeding van hun kinderen. Hierbij hebben we als doel om de jonge moeder tools mee te geven op weg naar een zelfstandig en waardig bestaan. Gelukkig gaat dat erg goed. 

Naast dat er een opvanghuis is, wordt er ook gerichte hulp aan gezinnen gegeven. Bijvoorbeeld aan de gezinnen die ooit in het opvanghuis woonden. Of aan hen die een (financieel) duwtje in de rug kunnen gebruiken. Hierbij wordt hulp op maat gegeven. Er wordt goed gekeken waar behoefte aan is. In de coronatijd was er bijvoorbeeld vooral behoefte aan educatief en creatief materiaal. In de winter is het soms nodig dat er een warme jas wordt gegeven. Ook worden er voedselpakketten verstrekt aan hen die het nodig hebben.

Het is mooi om te zien dat de medewerkers van Mission Possible Sint Petersburg hun eigen fondswerving goed op orde hebben. Ze krijgen lokale subsidies, giften en goederen om het werk uit te voeren. Vanuit Mission Possible Internationaal (waar Nederland deel vanuit maakt) financieren we een deel van de salarissen van de medewerkers ter plaatse en doneren we geld voor het uitdelen van goederen en maaltijden. Wilt u ook meehelpen? Maak dan uw donatie over onder vermelding van ‘Sint Petersburg’. 

Steun onze opvang in Sint Petersburg!
4

Aantal projectstaf

27

Aantal vrijwilligers

297

Moeders en kinderen ondersteund

1376

Telefonische gezinsconsultatie

Totaal ontvangen donaties in 2020

  • Mission Possible Internationaal

  • Lokale fondsenwerving in €

  • Lokale fondsen- werving in goederen

68

Eigen Fondsenwerving

St. Petersburg is gesticht door tsaar Peter I in 1703 en het was tot 1918 de hoofdstad van het Russische rijk. Het is met bijna vijf miljoen inwoners na Moskou Ruslands grootste stad. St. Petersburg is een belangrijk cultureel centrum met o.a. het wereldberoemde Hermitage museum. Het is ook een belangrijke havenstad aan de Baltische zee.


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!