Mission Possible / Armenië – Azkeran – Gezinshulp
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Mission Possible Opvang in Armenië

Mission Possible is in 2017 gestart met de opvang in Armenië. Aanleiding hiervoor was de overname van de activiteiten van de stichting Armeense Kindertehuizen. Deze stichting richtte zich op het ondersteunen van kinder-tehuizen met hulpgoederen die jaarlijks in Armenië werden ingekocht en uitgedeeld. Ook zijn renovatie-werkzaamheden zoals het aanleggen van water- en gasleiding, installeren van ramen en vervanging dak uitgevoerd.

Steun de Armeense kindertehuizen

Armoedecijfers
De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een recent onderzoek van UNICEF en het Buro voor Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling tot Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden geplaatst is het in Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan vanwege armoede. Veel Armeniërs proberen om hun slechte economische situatie te verbeteren in het buitenland. Er wordt geschat dat ongeveer 60% van de in totaal acht miljoen Armeniërs buiten het land zelf woont. Een groot gedeelte van de mannen vertrekt ook om elders seizoenswerk te doen en zo hun economische situatie te verbeteren.

Mission Possible gaat zich richten op het ondersteunen van arme gezinnen d.m.v. het opzetten van dagopvangcentra. Vaak zijn dit gezinnen met alleen een moeder. Kinderen worden na schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding en kunnen mee doen aan verschillende activiteiten. En aan het eind van de dag gaan ze naar huis.
In dit project wordt samengewerkt met de organisatie Armenian Missionary Association of America (AMAA), opgericht in 1918. Het is een Internationale organisatie (24 landen) die overal waar een Armeense gemeenschap is projecten opzet. De meeste projecten van AMAA worden uitgevoerd in Armenië en zijn gericht op kinderen en tieners. Het eerste dagopvangcentrum wordt opgezet in het plaatsje Azkeran, in de regio Artsakh (Nagorno Karabakh). Lees meer

11

Aantal projectstaf

57

Aantal kinderen in dagcentrum

140

Aantal ondersteunde gezinnen

Totaal ontvangen donaties in 2020

  • Mission Possible Internationaal

  • Lokale fondsen- werving in €

  • Lokale fondsen- werving in goederen

  • Andere organisaties

5

Eigen Fondsenwerving

Steun onze opvang in Armenië!
Steun de Armeense Kindertehuizen!

Armenië is een van de oudste landen ter wereld en omvatte vroeger een veel groter gebied dan nu. De geschiedenis van Armenië gaat terug tot ongeveer 1500 voor Christus.

Armenië was in 301 het eerste land ter wereld dat het christendom als staatsreligie aannam. De hoofdstad Jerevan is gesticht in 782 voor Christus en is daarmee één van de oudste steden ter wereld.

Het land grenst aan Georgië, Azerbeidzjan, Iran en Turkije. De grenzen met Azerbeidzjan en Turkije zijn gesloten vanwege een conflict over Nagorno-Karabakh.

Er wonen ongeveer 3 miljoen Armeniërs in Armenië waarvan ongeveer 1 miljoen in Jerevan. De meeste Armeniërs wonen in het buitenland met name Rusland, Amerika en Frankrijk.

Armeniërs hebben een eigen taal met een eigen alfabet. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk.


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!