Mission Possible / Organisatie
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Organisatie en Bestuur van Mission Possible

Mission Possible Nederland is opgericht op initiatief van Bert Dokter. Bert heeft 14 jaar in Rusland gewoond en heeft gewerkt in de humanitaire hulpverlening in verschillende landen van de voormalige Sovjet Unie. Tijdens zijn verblijf heeft hij kennis gemaakt met de mensen van Mission Possible die zich met hart en ziel inzetten voor verwaarloosde kinderen en ook hun ouders. Met eigen ogen heeft hij mogen zien hoe honderden kinderen werden geholpen met voedsel, kleding, onderdak, medische zorg en onderwijs en daardoor kans kregen op een normale toekomst. Honderden alcohol- en drugsverslaafden werden gerehabiliteerd en begonnen een nieuw leven. Gebroken gezinnen zijn weer bij elkaar. Jonge (as) moeders, vaak nog tieners, kregen noodzakelijke begeleiding en zorg.

Stichting Mission Possible Nederland is opgericht op 6 oktober 2010 met als doel het financieel ondersteunen van projecten van Mission Possible in de landen van de voormalige Sovjet Unie.

Omdat het zo hard nodig is en omdat de aanpak van Mission Possible werkt!

De stichting is opgezet volgens de richtlijnen van het CBF en de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor toewijzing als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De stichting heeft een bestuur en een directeur.

Leen van Dijke is oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Na zijn vertrek uit het Parlement is hij 10 jaar lid van de concernstaf van VolkerWessels (public-affairs) geweest. Nu is hij voorzitter van Stroomversnelling, voorzitter van het Strategic Committee van het Nationaal Energie Bespaarfonds (NET) en werkt hij als zelfstandig adviseur (Public Affairs). In de tijd dat hij Kamerlid was (vanaf 1994 tot 2003) bezocht hij enkele malen projecten van Mission Possible in Rusland. Leen van Dijke is bestuurslid sinds 06.06.2011.


Elwin Groenevelt is oprichter en algemeen directeur van Qredits, Microkrediet in Nederland. Deze organisatie verstrekt als enige landelijke microkredietinstelling in Nederland kredieten aan startende en bestaande ondernemers die via een bank geen lening kunnen krijgen. Daarnaast is Elwin betrokken bij diverse maatschappelijk verantwoordelijk initiatieven. Elwin Groenevelt is bestuurslid sinds 14.04.2011 en is m.i.v. 15 september 2016 vrijwillig afgetreden.

 


Hendrik-Jan Graber is oprichter en eigenaar van Gconsultancy dat adviezen verstrekt op het gebied van Fondswerving. Vanuit deze adviserende rol is hij nauw betrokken bij het project SchuldHulpMaatje. In dit project organiseren lokale kerken met hun overheid en maatschappelijke organisaties vrijwillige schuldhulpverlening. Hendrik-Jan Graber is bestuurslid sinds 06.10.2010.


Beert van der Berg is eigenaar van BOAD BV Ermelo; een bedrijf wat zich richt op Bouwadviezen, Projectontwikkeling en Bouwbegeleiding. Tijdens een reis naar Rusland heeft hij projecten van Mission Posible bezocht in Moskou en Yaroslavl. Beert van den Berg is bestuurslid sinds 06.10.2010.


Ignat Borisov Ivanov is President van Mission Possible en woonachtig in Finland. Hij is vanaf de beginfase betrokken bij het werk van Mission Possible. Ignat heeft een grote rol gespeeld in de ondersteuning van christenen in de toenmalige Sovjet Unie. Ignat Borisov is bestuurslid sinds 06.10.2010 en is m.i.v. 15 09.2017 afgetreden.


Teko Boeringa is vestigingleider van het accountants en belasting-adviseurskantoor van de Jong & Laan in Almelo. Hij is m.i.v. 15 september 2016 benoemd als penningmeester.

Aan de bestuursleden wordt geen beloning toegekend.

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van de stichting en draagt zorg voor de uitvoering van die besluiten waarvan de uitvoering door het bestuur hem is opgedragen.

Het bestuur heeft Bert Dokter aangewezen als directeur.

In 2009 is Bert geïnterviewd in de zomerspecial Doeners, van het programma Nederland Helpt. Hier kun je daarvan een samenvatting zien. Door de Evangelische Omroep is het boek Doeners uitgegeven waar voor Bert uitgebreid werd geïnterviewd. Lees hier zijn inspirerende hoofdstuk.


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!