Mission Possible / Armoedehulp
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Mission Possible armoedehulp onder de Roma

Er zijn meer Roma in Bulgarije dan in enig ander land van de EU. Zo’n 10% van de bevolking behoort tot deze minderheids-groep. Ongeveer 370.000 mensen identificeren zichzelf als Roma volgens het Nationale Instituut voor Statistiek. Ongeveer hetzelfde aantal heeft karakeristieken die typisch zijn voor de Roma en worden regelmatig door andere groepen geidentificeerd als “Roma” of “Zigeuners”.
De meeste van hen ontkennen dat ze Roma zijn en identificeren zichzelf als Turk of Bulgaar. Een klein gedeelte claimt Vlach te zijn.

Volgens schattingen van experts varieert het aantal mensen dat als Roma wordt gezien tussen de 700.000 en 800.000. Het meeste recente onderzoek toont aan dat bijna de helft van de Roma-bevolking is geconcentreerd in dorpen.

Ghetto’s
Een rapport van de Raad van Europa (ECRI) geeft aan dat de belangrijkste problemen van de Roma hun oorzaak vinden in het feit dat Roma districten veranderen in ghetto’s. De meeste Roma gemeenschappen bestaan uit krotten-wijken, gebouwd zonder planning en toestemming op grond wat toebehoort aan de gemeente. Omdat de Bulgaarse autoriteiten geen stappen hebben ondernomen om iets aan de situatie te doen leven mensen in deze wijken zonder toegang tot standaard services zoals gezondheidszorg, openbaar transport, vuilafhaaldienst en aansluiting op het riool. 

Werkloosheid
Werkloosheid onder de Roma is erg hoog- meer dan de helft van de Roma volwassenen heeft geen vast werk en van 1 op de 4 Roma families zijn alle familieleden werkloos. 64% van de Roma leeft onder de armoedegrens. Vrouwen zijn het meest getroffen door de werkloosheid.- de meeste Roma vrouwen gaan niet naar school en werken niet. Zij zorgen voor de kinderen, trouwen op jonge leeftijd en sommigen worden moeder voor hun 16e levensjaar.

Volgens de grondwet in Bulgarije is onderwijs verplicht tot de leeftijd van 16. Voor de meeste Roma echter is onderwijs alleen maar een recht dat bestaat op papier. Het percentage analfabeten onder de Roma ligt volgens het Nationaal Instituut voor Statistiek tussen de 12% en 20%. Een monitoring rapport van het Open Society Instituut gaf aan dat de kans dat Roma kinderen en tieners deelnemen aan basis- en voortgezet onderwijs en hun opleiding afmaken, veel kleiner is dan dat van Bulgaarse kinderen.

Tussen de 60-77% van de Roma-kinderen starten met basisonderwijs (leeftijd 6-15), vergeleken met 90-94% van de Bulgaarse kinderen. Slechts 6-12% van de Roma-kinderen starten met vervolgonderwijs (leeftijd 16-19). De drop-out rate is groot maar moeilijk te meten omdat veel Roma jeugd formeel staat ingeschreven voor de opleiding maar zelden de lessen volgt. Volgens de WereldBank slaagt slecht 19% van de Bulgaarse Roma voor het vervolgonderwijs en heeft ongeveer 0.3% een universiteitsdiploma. Dat houdt in dat het overgrote deel van de Roma in de werkbare leeftijd geen opleiding heeft genoten om deel te nemen op de arbeidsmarkt. De kans is groot dat zij ontvangers worden van sociale uitkeringen. 

Alfabetiseringscursus

Mission Possible heeft een succesvolle cursus ontwikkeld om zowel kinderen als volwassen te leren lezen en schrijven en ook om onderwijzers te trainen. De cursus kan ook worden gegeven door niet-professionele onderwijzers. De alfabetiseringscursus wordt gegeven door mensen van lokale kerken die daarvoor een training hebben ontvangen. De alfabetiseringscursus die momenteel staat gepland richt zich op kinderen van 8-12 jaar die niet of nauwelijks naar school gaan. Het verwachte resultaat van de alfabetiseringscursus is dat minder kinderen de school verlaten en dat meer kinderen regulier onderwijs gaan volgen.

Roma-leesklas-1a

Vaktrainingen

Mission Possible heeft van de overheid in 2014 een licentie ontvangen voor het “Professional Training Center”. Dit trainingscentrum zal in de nabije toekomst trainingen voor 10 verschillende beroepen verzorgen. Jongeren die deze opleiding succesvol afronden krijgen een diploma dat door de Staat wordt erkend. Er zijn inmiddels trainingen gegeven voor kapper en hovenier. In 2016 staan trainingen gepland voor kapper, kok en bakker. 

4

Gaarkeukens

6

Vakopleidingen

190

Kinderen

200

Kinderen in zomerkampen

Steun onze opvang  onder de Roma

Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!