Mission Possible / Ook met woorden | Hulpverlening
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Ook met woorden

Zoals eens gezegd is: verkondig het Evangelie, desnoods met woorden. Deze uitspraak wordt wel toegeschreven aan Franciscus van Assisi, maar helemaal zeker dat hij dat gezegd heeft, weten we niet. Het is een lijfspreuk van Mission Possible en van haar medewerkers. Tegelijk doet deze uitspraak tekort aan het werk van Mission Possible, als je het complete plaatje probeert te overzien. We zouden onszelf niet onderscheiden ten opzichte van andere niet-christelijke hulpverleningsorganisaties als we alleen maar goederen uitdelen en hulp verlenen. Dat onderscheid is er wel degelijk. 

Ons werk begint door middel van contact maken met mensen door diaconale werken. We delen voedselpakketten en babyboxen uit, geven naschoolse onderwijs en vangen mishandelde vrouwen op. Dat zie je ons ook vaak doen op foto’s die we maken als we onderweg zijn. Het is voor ons essentieel om mensen die het moeilijk hebben te helpen.

Maar zouden we deze mensen echt helpen als we hen daarna weer weg zouden sturen? Voor de korte termijn misschien wel. Voor de Toekomst hebben we veel grotere Hulp waar we over willen vertellen. We zaaien in de harten van de mensen die we tegenkomen. Door middel van de goederen en de hulpverlening komen we in gesprek en kunnen we vertellen over de eeuwige redding door de Heere Jezus. Onze zendingsopdracht.

Babybox

Een goed voorbeeld hiervan is het project met de babyboxen die we uitdelen aan de Roma vrouwen. Dit doen we via de lokale Roma gemeente op een bijeenkomst waar we het verhaal van het de zondeval en de redding door de Heere Jezus aan de hand van een armband uitleggen. Ook bidden we met de vrouwen die daar zijn. We komen regelmatig terug in de dorpen, en trainen daarnaast de lokale pastors (dominees) van deze dorpen. We nodigen de kinderen van deze dorpen uit voor zomerkampen en stimuleren lokale zondagsscholen.

Uiteindelijk bouwt de Heilige Geest door de lokale mensen aan de kerkgemeenschap. We hebben al verschillende dorpen waar dit een vruchtbare kerkgemeente heeft opgeleverd. We noemen ons werk ook wel diaconale zending. Met als motto: voor een toekomst vol van Hoop!


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!