Mission Possible / Gezinshulp
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Mission Possible gezinshulp

Twintig jaar geleden begon Mission Possible in Moskou met een straatpatrouille. Dagelijks werden bij metro- en treinstations straatkinderen opgevangen en voorzien van soep en brood. Kort daarna werden straatpatrouilles ingezet in St. Petersburg, Krasnoyarsk, Jekaterinaburg, Asbest en Oefa. De straatpatrouille bereikte jaarlijks honderden kinderen en hielp hen om van de straat af te komen. In de jaren ’90 en begin 2000 waren er volgens de statistieken 3 miljoen verwaarloosde kinderen in Rusland. Een deel van hen leefde tijdelijk of permanent op straat. Zij overleefden door te bedelen, te stelen, lijm te snuiven en prostitutie.

Vandaag de dag is de situatie in Rusland op straat veranderd. Nu vind je geen groepen jonge kinderen meer op straat. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. De Russische Kinderbescherming en Jeugdzorg bezoekt probleem gezinnen thuis. Maar in geval van problemen wordt vaak geen oplossing geboden maar sancties opgelegd. En dat betekent meestal dat de ouder(s) de voogdij over hun kind(eren) verliezen. Het kind wordt in dat geval in een staatsweeshuis geplaatst.

Helaas is dat geen effectieve oplossing. Hoewel in veel weeshuizen de omstandigheden redelijk tot normaal zijn krijgen de kinderen daar vaak niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Tot je 18e kun je volgens de Russische wet in een weeshuis verblijven, daarna moet je zelfstandig gaan wonen. Je krijgt een kamer toegewezen en een uitkering. Maar vanwege onvoldoende opleiding en gebrekkig advies-ondersteuning over een zelfstandig leven in de Russische maatschappij raken veel van deze jongeren gefrustreerd en zoeken hun heil in drugs en alcohol. Statistieken hebben aangetoond dat van de jongeren die in een staatsweeshuis zijn opgegroeid 40% is betrokken bij criminaliteit, 10% plegen zelfmoord, 33% worden werkloos en 20% worden dakloos.

Veel van de jeugd die op straat rondzwerft heeft een verleden in een weeshuis.

Om te voorkomen dat kinderen op straat terechtkomen en/of dat ouders de voogdij over hun kinderen verliezen is gestart met opvang van gezinnen. I.s.m met Kinderbescherming, Jeugdzorg en Sociale Zaken worden gezinnen die in de problemen zitten thuis bezocht. Zij krijgen materiële ondersteuning in de vorm van voedsel, spullen voor hygiene en meubels indien nodig. Er wordt juridische bijstand verleend in het verkrijgen van identiteitspapieren en sociale uitkeringen zoals kinderbijslag. Kinderen worden tijdelijk opgenomen in ons opvangtehuis. En voor ouders bestaat de mogelijkheid om in geval van alcohol- of drugsverslaving te worden opgenomen in onze rehabilitatiecentra. Door tussenkomst van de opvang van gezinnen wordt vaak voorkomen dat kinderen in een staatsweeshuis worden geplaatst.

9

Programma's

300

Gezinnen

704

met kinderen

Steun onze opvang aan gezinnen

Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!