Mission Possible / Geef een warme winter
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Afgelopen winter was het echt koud in Nederland. We konden zelfs een paar dagen schaatsen! De kou zorgde hier voor grote vreugde in het hele land.

In de landen waar Mission Possible werkt is dat een heel ander verhaal. Want daar is de kou veel heviger en langer. Er zijn veel gezinnen, vooral alleenstaande moeders, die tegen deze periode opzien. Want ze hebben niet genoeg eten om hun kinderen te geven. Ook is er geen geld voor winterschoenen of een warme jas. En dan zijn er ook nog vrouwen met (jonge) kinderen die vanwege huiselijk geweld moesten vluchten en geen onderdak hebben.

Als Mission Possible werken we samen met eigen lokale hulporganisaties om deze problemen aan te pakken. Dit doen we van vanuit christelijke bewogenheid, zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of wat ook maar; dit in navolging van de opdracht van Jezus, zoals dat beschreven staat in Mattheüs 25:35-40.

 

``Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.``

 Voor de komende winter kunnen we jullie gift goed gebruiken. Maak met je gift het verschil voor deze gezinnen en wees een Zegen voor een gezin in nood.


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!