Mission Possible / Armenië – Berd – Gezinshulp
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Dagopvangcentrum Berd, Armenië

Achtergrond

Het stadje Berd (vertaald “Vesting”) ligt in het noordoostelijke deel van de Republiek Armenië; in de provincie Tavush. Het is de thuisbasis van ongeveer 8.000 inwoners. Het gebied is rijk aan vegetatie en diverse ecologische landschappen. Zoals elk dorp in de provincie Tavush is Berd omgeven door bergen.

De regio heeft altijd ongunstige omstandigheden moeten doorstaan vanwege de nabijheid van conflictgebieden. De Azerbeidjaanse-Armeense grens, een paar kilometer verderop, heeft het afgelopen decennium talloze conflicten gezien. Dit heeft de groeimogelijkheden die de stad Berd probeerde te bereiken geremd. Desondanks heeft de lokale bevolking de nodige veerkrachtige geest getoond om te overleven en te volharden.

Economie en Armoede

Berd en de omliggende gebieden zijn een belangrijk centrum voor landbouwproducten in Armenië. Fruit, tabak en andere soorten worden geproduceerd op de omliggende boerderijen. Andere noemenswaardige industrieën van Berd zijn wijnproductie, bijenteelt en een graansilo. Deze activiteiten geven het dorp echter te weinig economische impulsen die het hard nodig heeft vanwege het beperkte marktbereik en de lage koopkracht van deze markten. Berd wordt over het algemeen als een arm gebied beschouwd. Dorpsbewoners verdienen gemiddeld een dagelijks inkomen van € 4 tot € 5 vanwege de beperkte middelen die het gebied bezit in banen en inkomensvoorzieningen. Er is geen BBP-groei geregistreerd in dit gebied.

Geografische locatie en de implicaties

Armenië en Azerbeidzjan, twee aangrenzende voormalige Sovjetlanden, zijn bijna 30 jaar in oorlog geweest over de betwiste regio Nagorno-Karabach (Artsakh). Beide partijen hebben honderden soldaten verloren, en in de laatste jaren zijn er talloze escalaties tussen beide landen geweest sinds het staakt-het-vuren van 1994. Deze ruzies zijn niet beperkt gebleven tot de regio Oost Artsakh, maar ook in verschillende noordelijke dorpen; Berd is er een van. Voor de lokale bevolking die in dorpen aan de grens woont, zoals Berd, wordt het leven steeds moeilijker met elke hernieuwde uitbraak van schietincidenten en gevechten.

Armenie-Berd

Voor de oorlog met Azerbeidzjan en de daaropvolgende economische blokkade van de grens waren steden en dorpen in de grensregio de thuisbasis van vele bloeiende fabrieken die wijn, conserven, tabak en tapijten produceerden. De meerderheid van de werknemers waren vrouwen. Na het staakt-het-vuren van 1994 bleven de fabrieken gesloten. Nu is meer dan de helft van de vrouwen werkloos en de belangrijkste hoop op een vast inkomen is dat hun mannen zich bij het leger voegen of naar Rusland emigreren.

Berd ligt slechts 9 kilometer van de grens met rivaal Azerbeidzjan, die sinds het conflict gesloten is. De bevolking, ooit rond de 14.000, is nu zo’n 8000. Spanningen blijven bestaan, de diplomatieke banden zijn verbroken en de algemene angst dat de situatie elk moment kan verslechteren, heeft een negatieve invloed op de hoop van elke inwoner in deze stad.

Ondersteuning – Samenwerking met AMAA

Mission Possible werkt in Armenië samen met de organisatie AMAA (Armenian Missionary Association of America). Deze organisatie is opgericht in 1918 na de genocide, en ondersteund de Armeense gemeenschap in verschillende landen. De meeste projecten van AMAA worden uitgevoerd in Armenië en zijn gericht op kinderen en tieners. Mission Possible Nederland ondersteunt momenteel de Dagopvangcentra in Azkeran (Artsakh) en Ijevan.

AMAA werkt samen met verschillende lokale en internationale NGO’s zoals World Vision, Caritas, AGBU, FAR, COAF en anderen. Samen met deze organisaties is een consortium opgericht dat zich richt op het ontwikkelen van hulpprojecten in grensdorpen in Armenië.

Buitenschoolse opvang

AMAA heeft in Berd een buitenschoolse opvang georganiseerd. De buitenschoolse opvang wordt momenteel uitgevoerd in een klein gebouw. Een groep vrijwilligers en betaalde leraren komen elke dag om de kinderen te helpen met hun schoolstudies en om hen sociale vaardigheden te leren. Het hoofddoel van het project is om kinderen te helpen educatieve problemen te overwinnen, persoonlijk te groeien, asociaal gedrag te voorkomen en onderdeel te worden van een goed opgeleide en gezonde samenleving.

De meeste gezinnen in Berd hebben economische, sociale, psychologische en pedagogische ondersteuning nodig. Er zijn veel kansarme gezinnen met ouders die geen interesse tonen in onderwijs en beperkte ouderlijke vaardigheden hebben. Kinderen hebben geen zelfvertrouwen en hebben een laag zelfbeeld. Daardoor ontwikkelen zij zich niet. Onze doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 6 – 12 jaar met onderwijsproblemen die opgroeien in sociaal kansarme gezinnen. Kinderen gaan na school naar het dagopvangcentrum, krijgen een warme maaltijd en nemen deel aan verschillende lessen. Kinderen en ouders ontvangen psychologische en maatschappelijke ondersteuning om persoonlijke en familieproblemen op te lossen.

Betere faciliteiten

Het huidige gebouw biedt beperkte ruimte om de kinderen de nodige opleiding, zorg en voeding te geven. Zoals te zien op de foto, zitten onderwijzers en kinderen aan een kleine tafel in een nauwe hoek voor een handvaardigheid les. De beperkte ruimte belemmert niet alleen de onderwijzers om op hun beste niveau te presteren, maar heeft ook geen positieve invloed op het moraal en de bereidheid van de kinderen om onderwezen te worden.

We streven naar een faciliteit die ruimte zal bieden waar leren niet alleen toegankelijk is, maar ook leuk en stimulerend. De nieuwe ruimte zal ook de creativiteit van onze medewerkers vergroten om meer activiteiten en nieuwe leermethoden te bedenken die in de huidige opzet niet gerealiseerd kunnen worden.

Zoals hierboven vermeld, is de behoefte aan klaslokalen van cruciaal belang. Op dit moment (zie afbeelding) is er één gezamenlijke ruimte voor de buitenschoolse opvang waar per leeftijdsgroep de kinderen aan één tafel zitten. Wanneer verschillende klaslokalen beschikbaar zijn, kan aan deze groepen apart les worden gegeven zonder verstoring van andere activiteiten.

Het nieuwe gebouw zal ook plaats gaan geven aan de gaarkeuken. Momenteel huurt AMAA een ruimte waar een gaarkeuken operationeel is. Deze gaarkeuken wordt met sluiting bedreigd omdat de gemeente die eigenaar is van deze ruimte, voor andere doeleinden wil gebruiken. De nieuwe keuken zal ook beschikbaar zijn voor catering van de buitenschoolse opvang.

Budget

De nieuwe ruimte zal bovenop het bestaande gebouw [zie tekening] gebouwd worden met een totale oppervlakte van 210m2 (105m2 op elke verdieping).

AMAA financiert de kosten van sloop, graafwerkzaamheden, constructie en leidingen.
Mission Possible financiert de bouw van de eerste etage met 3 klaslokalen en toiletten.

Een derde partner financiert de bouw van de keuken en eetzaal op de begane vloer.

De totale kosten van het project bedragen € 150.000

 

De verdeling is als volgt:

  • Mission Possible € 50.000 1ste verdieping – Klaslokalen – Toilet

  • AMAA € 55.000 Sloop, Graafwerkzaamheden, Reconstructie en leidingen, Buiteninrichting

  • 3e partner € 45.000 Begane vloer – Keuken – Eetzaal

Steun onze opvang in Berd!

Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!