Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

De ANBI status van Mission Possible

Per 6 oktober 2010 heeft de Belastingdienst Mission Possible Nederland aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI-instelling. Vanaf die datum moet een ANBI-instelling een aantal gegevens publiceren op een website. Alle gevraagde gegevens vindt u terug op deze website. Via onderstaande verwijzingen kunt u deze gegevens raadplegen:

Mission Possible Nederland
Postbus 1715
9701 BS  GRONINGEN
info@missionpossible.nl
0508511902
0628364756
NL07 RABO 0158045424
RSIN: 8230 81 333
Kvk: 51077655

Het beloningsbeleid:
Aan de bestuursleden wordt geen beloning toegekend. Zij vragen geen onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van de stichting en draagt zorg voor de uitvoering van die besluiten waarvan de uitvoering door het bestuur hem is opgedragen.

De bezoldiging van de directeur omvat periodieke beloningen zoals salarissen en sociale lasten en bedroegen in 2022 € 22.558 (in 2021: € 21.940) op basis van een 40-urige werkweek. Er wordt geen 13e maand uitgekeerd.
De jaarlijkse pensioenpremie bedroeg in 2022 € 2.132 (in 2021 : € 2.161).

De stichting heeft naast de directeur met ingang van 01.02.2021 een medewerker voor 0,5 Fte.

Jaarverslag Mission Possible Nederland

Jaarrekening Mission Possible Nederland

Beleidsplan Mission Possible Nederland

Statuten Mission Possible Nederland


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!