Mission Possible / Wat doet Mission Possible met jouw gift voor vrouwen in Siberië?
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Verblijf van een maand

De moeders of aanstaande moeders die naar ons opvangcentrum komen hebben bijna allemaal traumatische ervaringen meegemaakt. De moeders zijn vaak erg jong, nog tieners. In ons opvangcentrum leren ze hoe ze hun kinderen moeten opvoeden en verzorgen. Doordat deze meisjes zelf vaak in een weeshuis opgroeiden, missen ze veel basale kennis. We bereiden ze voor op een zelfstandig bestaan en zoeken naar woonruimte en werk. Daarnaast verlenen we psychologische hulp, medische zorg en juridische bijstand. Het kost € 330 per maand om een moeder en haar kind op te vangen.

Begeleiding van een gezin

Mission Possible bezoekt ook gezinnen die in de problemen zijn, maar nog wel gezamenlijk een huis hebben. Dit doen we i.s.m. met Kinderbescherming, Jeugdzorg en Sociale Zaken. Deze gezinnen ondersteunen we met voedsel, spullen voor hygiëne en eventueel met meubilair. Ook hier verlenen we juridische bijstand. We zorgen voor identiteitspapieren en sociale uitkeringen zoals kinderbijslag. Soms nemen we de kinderen tijdelijk op in ons opvangtehuis. Ouders kunnen, in geval van alcohol- of drugsverslaving, worden opgenomen in onze rehabilitatiecentra.

Deze vorm van hulpverlening is erg belangrijk. Hierdoor voorkomen we regelmatig dat ouders de voogdij verliezen en dat kinderen in een staatsweeshuis worden geplaatst. We ondersteunen het gezin om de boel weer op de rails te krijgen en blijven betrokken bij hun welzijn.

De gezinnen worden maandelijks 2 tot 4 keer bezocht, afhankelijk van de situatie. Eén maand gezinsbegeleiding kost € 100.

Intake incl. medisch onderzoek

Wanneer een kind of moeder wordt opgenomen in ons opvanghuis vindt eerst een medisch onderzoek plaats. Er is regelmatig sprake van lichamelijke mishandeling. Dit wordt onderzocht en gedocumenteerd. Daarnaast wordt er gecontroleerd op eventuele (besmettelijke) ziektes. We hebben een aparte kamer ingericht voor quarantaine mocht dat nodig zijn. In veel gevallen is een kind nog nooit naar de tandarts geweest, daarom is een bezoek aan de tandarts is ook onderdeel van het medisch onderzoek. Het medische onderzoek kost € 75.

Documenten

Het regelen van een geboortecertificaat, paspoort, medisch certificaat of een registratie is een belangrijke stap in het begeleidingsproces.  Want zonder deze documenten krijg je geen werk, geen uitkering en geen kinderbijslag. Ook in een ziekenhuis heb je deze papieren nodig. Het verkrijgen van dergelijke documenten is een lang en moeizaam proces. Er is veel bureaucratie. In sommige gevallen zijn er nooit papieren geweest en moet de rechtbank worden ingeschakeld. De meeste moeders die bij ons in de opvang zitten, zijn niet in staat om dit zelf te regelen. Een jurist adviseert ons hierin. Het regelen van identiteitspapieren kost € 50.

Schoolspullen

Zodra kinderen bij ons in de opvang komen, plaatsen we ze op een school in de buurt. In veel gevallen is er een leerachterstand bij de kinderen. In het opvanghuis wordt bijles aan de kinderen gegeven zodat ze die achterstand kunnen inlopen. Een standaardpakket schoolspullen voor een kind bestaat uit een schooltas met 3 schriften, 3 ruitjes schriften, tekenschrift, kleurpapier, liniaal, 4 pennen, een potlood, 6 kleurpotloden, gum, 6 kleurstiften, waterverf en klei. Deze kosten nemen we als Mission Possible op ons. Een schoolpakket kost € 25.


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!