Mission Possible / Nieuws  / Huiselijk geweld in Rusland
Gezin Zlatoust Rusland

Huiselijk geweld is een heel groot probleem in Rusland. Daar komt bij dat vorig jaar een nieuwe wet is aangenomen waardoor de straffen op huiselijk geweld flink verlaagd zijn. Waar straffen voor een opvoedkundige tik voorheen buitenproportioneel waren – je kon er voor naar een strafkamp worden gestuurd – kunnen vergrijpen nu administratief worden afgehandeld. Mission Possible is een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich richt op kinderen uit probleemgezinnen, straatjeugd, tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden in Albanië, Armenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland. En Bert Dokter van die organisatie zit momenteel bij ons in de studio….

Het interview is hier terug te luisteren.