Mission Possible / Gezinsondersteuning

Help ons om gezinnen in armoede te ondersteunen en geef voor een toekomst vol van hoop!

Doelstelling

We bieden ouders en kinderen uit probleem gezinnen die in armoede leven de reikende hand. Samen met hen doorbreken we de cirkel van wanhoop. Zo bouwen we aan een toekomst vol van hoop. Dit doen we concreet door kinderen op te vangen in een naschoolse opvang. Daar worden ze geholpen met hun huiswerk, hun sociale en hun psychische ontwikkeling. Daarnaast bieden we de ouders ondersteuning d.m.v. maandelijkse huisbezoeken, praatgroepen, acute hulpverlening en materiële ondersteuning als dat nodig is.

De kosten voor 1 week naschoolse opvang zijn € 15,-

Acute hulpverlening           

Ouders van probleemgezinnen ontlasten we door bijvoorbeeld de begeleiding van huiswerk over te nemen. Daarnaast krijgen de kinderen van een maaltijd van ons. Verder helpen we middels het uitdelen van voedsel, kleding en meubels.

Structurele hulpverlening

We hebben allereerst aandacht voor trauma bij de kinderen. Daarom is er altijd psychologische begeleiding aanwezig. Daarnaast is er tijd voor sport en spel. Minimaal elke maand is er een huisbezoek bij de gezinnen die deelnemen. Tijdens de huisbezoeken krijgen gezinnen materiële ondersteuning en uitgebreide individuele en gezinsbegeleiding, zodat kinderen in een veilige omgeving opgroeien.

Preventie

We werken ook aan preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. Dit doen we door ouders uit te nodigen voor cursussen en te motiveren voor goed ouderschap. Daarnaast betrekken we de ouders bij het programma d.m.v. vrijwilliger zijn. We begeleiden ouders bij het omgaan met moeilijke gezinssituaties en de opvoeding van hun kinderen. Bijvoorbeeld door participatie aan zomerkampen voor gezinnen, naast recreatieactiviteiten wordt er dan een programma georganiseerd gericht op het verbeteren van de relatie tussen gezinsleden. Zo wordt de samenhang binnen het gezin vergroot.

Naschoolse opvang

Gezinsondersteuning is het hoofdthema van Mission Possible. In alle projecten zijn gespecialiseerde en goed opgeleide medewerkers beschikbaar die ouders en hun kinderen begeleiden. Daarnaast spelen er vaak problemen rondom inkomen. Wilt u concreet geven voor armoedebestrijding onder deze gezinnen? Klik dan hier.

Tikkie Mission Possible Gezinsondersteuning

Help ons om gezinnen te ondersteunen en geef voor een toekomst vol van hoop!