Mission Possible / Zijn giften aan Mission Possible Nederland aftrekbaar?

Ja. Per 6 oktober 2010 heeft de Belastingdienst Mission Possible Nederland aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).