Mission Possible / Wat zijn de kosten van het project ‘Kinderen van Berd’?

De bijdrage van Mission Possible bedraagt € 50.000. De totale projectkosten bedragen €150.000. De rest van het bedrag wordt gefinancierd door de organisatie AMAA, Armenian Missionary Association of America.