Mission Possible / Wat is het verschil tussen een ANBI-status en een Erkend Goed Doel?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Giften aan deze instellingen zijn fiscaal aftrekbaar, onder bepaalde voorwaarden. De Belastingdienst bepaalt welke goede doelen ANBI-status krijgen. Hiervoor beoordelen ze goede doelen op fiscale criteria.  Maar deze gaan lang niet zo ver als de strenge kwaliteitscriteria waar het CBF naar kijkt.

Met andere woorden: ANBI-status en een Erkend Goed Doel zijn twee heel verschillende dingen. Het ene zegt iets over fiscale aftrekbaarheid, het andere over betrouwbaarheid.