Mission Possible / Waarom is gekozen voor juist dit project ‘Kinderen van Berd’

In het algemeen is buitenschoolse opvang een hele effectieve manier om sociaal achtergestelde gezinnen te helpen. Het gaat veel verder dan het geven van een maaltijd en huiswerkbegeleiding. De kinderen leren zich te ontplooien en leren normen en waarden. Thuis krijgen ze vaak dat niet mee. En via de kinderen worden ook de ouders bereikt.

Berd ligt in een afgelegen regio met economische problemen. Er zijn nauwelijks hulporganisaties actief in het gebied.

Maar de belangrijkste reden dat voor de buitenschoolse opvang in Berd is gekozen is het enthousiaste en bewogen team wat zich al jaren inzet voor de kinderen van Berd. Ondanks hun eigen problemen vinden ze de tijd om met de beperkte middelen die ze hebben anderen te helpen.