Mission Possible / Waarom is een gift aan Mission Possible Nederland een goed bestede gift?

De zogenaamde strijkstok is bij Mission Possible Nederland erg klein. Mission Possible heeft geen kantoor met personeel. De enige betaalde medewerker krijgt het wettelijk minimumsalaris.

Mission Possible Nederland is een Erkend Goed Doel. Een Erkend Goed Doel is een goed doel dat door toezichthouder CBF is gecontroleerd en voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Daarmee kun je ervan uitgaan dat Mission Possible Nederland bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en verantwoording aflegt. Toezichthouder CBF controleert dit voor je. Bij niet-erkende goede doelen is het aan de donateur zelf om uit te zoeken of een donatie goed wordt besteed.

Mission Possible Nederland is goed op de hoogte van de situatie ter plekke omdat de medewerker van Mission Possible jarenlang in de regio waar projecten worden ondersteund heeft gewoond en gewerkt en de taal spreekt. Daarnaast wordt er samengewerkt met lokale organisaties.