Mission Possible / Hoeveel verdient de directeur van Mission Possible Nederland?

De bezoldiging van de directeur omvat periodieke beloningen zoals salarissen en sociale lasten en bedroegen in 2020 € 25.398 (in 2019: € 24.969). Er wordt geen 13e maand uitgekeerd.

De jaarlijkse pensioenpremie bedroeg in 2019 € 2.034 (in 2019: € 2.169).

Aan de bestuursleden wordt geen beloning toegekend. Zij vragen geen onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.