Mission Possible / Hoe worden de kinderen geselecteerd?

De directe doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 6 – 13 jaar oud die uit sociaal achtergestelde gezinnen komen. Dit zijn de kinderen in de risicozone, dus armoede, meer dan 3 kinderen in gezin, kinderen met 1 of zonder ouder, kinderen voor wie een extra activiteit onbetaalbaar is. De selectie wordt gedaan in samenwerking met de gemeente Berd en andere sociale hulpverleningsinstanties.