Mission Possible / Hoe is Mission Possible Nederland ontstaan?

Mission Possible Nederland is opgericht op initiatief van Bert Dokter. Bert heeft 14 jaar in Rusland gewoond en heeft gewerkt in de humanitaire hulpverlening in verschillende landen van de voormalige Sovjet-Unie. Tijdens zijn verblijf heeft hij kennis gemaakt met de mensen van Mission Possible die zich met hart en ziel inzetten voor verwaarloosde kinderen en ook hun ouders. Met eigen ogen heeft hij mogen zien hoe honderden kinderen werden geholpen met voedsel, kleding, onderdak, medische zorg en onderwijs en daardoor kans kregen op een normale toekomst. Honderden alcohol- en drugsverslaafden werden gerehabiliteerd en begonnen een nieuw leven. Gebroken gezinnen zijn weer bij elkaar. Jonge (aanstaande) moeders, vaak nog tieners, kregen noodzakelijke begeleiding en zorg.

Stichting Mission Possible Nederland is opgericht op 6 oktober 2010 met als doel het financieel ondersteunen van projecten van Mission Possible in de landen van de voormalige Sovjet-Unie.

Omdat het zo hard nodig is en omdat de aanpak van Mission Possible werkt!