Mission Possible / DNA Mission Possible
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Relationeel

Net als klei zijn we samenhangend. We hebben veel contacten, nationaal en internationaal en werken samen
met fondsenwervende zusterorganisaties in ons focusgebied: landen uit (invloedsfeer van) de voormalige
Sovjet-Unie- staten. We streven naar gelijkwaardige en respectvolle relaties tussen donor- en de
projectorganisaties. In Nederland willen we onze achterban zo rechtstreeks mogelijk betrekken bij de
werkzaamheden, bijvoorbeeld door hen uit te nodigen zo dichtbij als mogelijk is betrokken te zijn. Daar kan
het bezoeken van projecten, eventueel samen met mensen uit onze achterban, een goede manier voor zijn.
Daarnaast is het in toenemende mate mogelijk om donateurs rechtstreeks aan projecten te koppelen.

We zijn bekend met tegenwind en geven niet zomaar op. Voordat we een partnerrelatie met een lokale organisatie aangaan doen we grondig onderzoek en werken we eerst op een tijdelijke basis samen. Als we dan na twee jaar een langdurige relatie met de lokale partner aangaan, weten we waar we voor staan. Zo willen we ook omgaan met onze relaties in Nederland. We zijn actief op zoek naar nieuwe relaties in Nederland die passen bij onze organisatie en zetten daarin in op een langdurige verbinding.

Mission Possible Nederland heeft haar wortels in Noord Nederland. Daar waar geleefd wordt te midden van de elementen en bovenop de klei. Deze mentaliteit zit diep in de genen van onze organisatie.

Professioneel

Net als klei hebben we veerkracht. Dingen gaan niet altijd zoals gepland en dan kunnen we schakelen. We geloven niet dat het leven maakbaar is. Daarnaast gebeuren de mooiste dingen als je niet alles vastzet in te starre beleidsplannen met weinig mogelijkheden tot persoonlijk initiatief. We zijn bewust een lichte en wendbare organisatie met weinig medewerkers in Nederland. We willen dat de mensen in de projecten, de medewerkers en de participanten, tot bloei komen. Klei is ook vruchtbaar. Daarom stimuleren we professionaliteit en opleidingskansen voor medewerkers. We zorgen voor een lerend klimaat en ondersteunen daar waar we kunnen. We blijven zoeken naar manieren om elke partner te laten groeien binnen de mogelijkheden die er zijn. Daarbij zorgen we ervoor dat we zelf gevoed blijven.

Afhankelijk

Groei komt van God. Wij mogen zaaien, maar Hij zorgt voor de groei en op de juiste tijd voor de oogst. We willen ons dagelijks afhankelijk weten van Hem. Dit is de basis van ons werk. Hij is onze Vader, en Hij zal Zijn Koninkrijk laten groeien door het werk van mensen. Door ons leven in Zijn dienst te stellen verlangen we te leven en te werken zoals de Bijbel ons dat voorhoudt. Als we vruchten op ons werk zien, zijn we allereerst Hem dankbaar; wij weten ons voor dat wat we doen altijd afhankelijkheid van Hem.

No nonsense

Nee, we zijn niet stug. Wel eerlijk, open en direct. We zijn trouw aan onze missie. Daarin sluiten we niemand buiten. We komen onze afspraken na. Geld gedoneerd aan specifieke activiteiten zullen voor 100% ten goede komen aan de projecten. Zonder inhouden van kantoor assessments. Want dat kantoor, dat hebben we niet. We werken vanuit huis. Dat scheelt heel veel in onze kosten. En daar smaakt de koffie en thee wel net zo lekker.

Bij het verlenen van hulp maken we geen onderscheid tussen afkomst, geloof of politieke overtuiging. We hebben respect voor de normen en waarden en houden sterk rekening met de persoonlijke omstandigheden van degene die hulp behoeft.

Wil je ons persoonlijk beter leren kennen? Neem dan contact met ons op.

 


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!