Mission Possible / Nieuws  / De oorlog is voorbij, hulp blijft nodig.
Mission Possible vluchtelingen Artsakh
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

De oorlog is voorbij, hulp blijft nodig.

De oorlog is voorbij en de rust is min of meer teruggekeerd. Maar veel mensen zijn nog steeds vluchteling en verblijven ver van huis in tijdelijk aangewezen woningen.

De eerste fase van ons noodhulpprogramma is afgerond. Tijdens de eerste maand van de oorlog hebben we ruim 150 gezinnen voorzien van voedselpakketten. Daarnaast werd in samenwerking met EO-Metterdaad een uitgebreid hulpprogramma opgezet in het dorpje Ranchpar. Hier hadden 70 gezinnen onderdak gevonden bij familie en kennissen of in verlaten huizen. Drie maanden lang zijn deze gezinnen voorzien van voedselpakketten en producten voor persoonlijke hygiëne. Daarnaast is elk gezin voorzien van brandhout. Vijftig bedden inclusief beddengoed zijn aangeschaft en iedere vluchteling werd voorzien van winterkleding en schoeisel.

“Hartelijk dank voor de hulp die we hebben gekregen! We hebben nog nooit zoveel hulp ontvangen, zelfs niet van onze vrienden!” Syuzanna Garayan

Sinds de dag dat we vluchtelingen uit Artsakh hebben geholpen, ontvangen wij veel dankbetuigingen. Ze spraken hun dank uit en zeiden dat ze nog nooit zoveel hulp van iemand hadden gekregen, zelfs niet van hun eigen vrienden. Sommigen bedankten ons voor de kleding en zeiden dat dankzij die warme kleding en schoenen hun kinderen zonder problemen in de winter naar school konden gaan.

“Dankjewel voor de winterkleding en de schoenen! Daardoor konden onze kinderen zonder probleem naar school.” Grigori Atayan

Anderen bedankten ons voor het brandhout dat we ze ontvingen. Daardoor brachten ze de winter warm door en werden hun kinderen niet ziek. Ook de voedselhulp werd heel erg gewaardeerd. Het hoofd van de lokale administratie schreef over onze organisatie en sprak woorden van dank uit namens alle vluchtelingen. Hij zei dat er in geen enkel district in Armenië zoveel hulp werd geboden als door ons in Ranchpar.

“Dankjewel voor het brandhout. We hebben de wintermaanden warm kunnen doorbrengen en niemand werd ziek”. Hayaser Dallaqyan
“Namens de vluchtelingen van Artsakh: Hartelijk dank voor de hulp! Er is geen enkel district waar zoveel hulp is geboden als in bij ons in Ranchpar”. Armen, Burgemeester Ranchpar

Naast deze hulp is er in samenwerking met de organisatie AMAA een programma gestart om in Artsakh kapotgeschoten huizen te renoveren. Dit project is nog in volle gang. En we hopen dat deze zomer af te ronden.

Omdat veel vluchtelingen (nog) niet terug kunnen gaan wij tot eind van dit jaar, met de fondsen die ons door EO-Metterdaad ter beschikking zijn gesteld, door met de ondersteuning. Die hulp zal naast voedsel- en hygiënepakketten bestaan uit schoolspullen en voor de wintermaanden zal weer brandhout worden verstrekt.

Namens de vluchtelingen van Artsakh bedanken we alle mensen van harte die deze hulpverlening mogelijk hebben gemaakt.

Hartelijk dank!

Ondersteun de vluchtelingen uit Artsach!


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!