Mission Possible / Bestuur Mission Possible
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Bestuur Mission Possible

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: Leen van Dijke is oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Na zijn vertrek uit het Parlement is hij 10 jaar lid van de concernstaf van VolkerWessels (Public Affairs) geweest. Nu is hij voorzitter van Stroomversnelling, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Warmtefonds (voorheen Nationaal Energie Bespaarfonds (NEF) en werkt hij als zelfstandig adviseur (Public Affairs). In de tijd dat hij Kamerlid was (1994-2003) bezocht hij enkele malen projecten van Mission Possible in Rusland. Leen van Dijke is bestuurslid sinds 6 juni 2011.

Leen van Dijke: 'Armoede, huiselijk geweld, verslaving ontnemen mensen hun waardigheid. Het is een Bijbelse opdracht mensen recht te doen en hen hun waardigheid terug te geven.'

Penningmeester: Teko Boeringa is vestigingsleider van het accountants en belasting-adviseurskantoor van de Jong & Laan in Almelo. Hij is m.i.v. 15 september 2016 benoemd als penningmeester.

Secretaris: Hendrik-Jan Graber is oprichter en eigenaar van Gconsultancy dat adviezen verstrekt op het gebied van Fondswerving. Vanuit deze adviserende rol is hij nauw betrokken bij het project SchuldHulpMaatje. In dit project organiseren lokale kerken met hun overheid en maatschappelijke organisaties vrijwillige schuldhulpverlening. Hendrik-Jan Graber is bestuurslid sinds 6 oktober 2010.

Hendrik-Jan Graber: 'Mijn waarom? Ik doe dit werk vanuit Liefde (1 Kor 13)'

Bestuurslid: Beert van der Berg is eigenaar van BOAD BV Ermelo; een bedrijf wat zich richt op Bouwadviezen, Projectontwikkeling en Bouwbegeleiding. Tijdens een reis naar Rusland heeft hij projecten van Mission Possible bezocht in Moskou en Yaroslavl en is zo doende betrokken geraakt. Beert van den Berg is bestuurslid sinds 6 oktober 2010.

Bestuurslid: Matthijs de Snoo werkt bij Heineken als Financial Manager en is als vrijwilliger betrokken bij o.a. Amsterdam UMC. Sinds 20 juni 2022 is hij bestuurslid van MissionPossible. Het hulp verlenen op basis van lokaal geïnitieerde projecten en verzoeken van lokale bevolking maakt Matthijs enthousiast over Mission Possible. “Niet projecten bedacht en geïnitieerd vanuit een welvarend Nederland, maar juist het ingaan op de lokale hulpvraag maakt Mission Possible uniek. Bovendien zorgt dat naar mijn mening voor steviger lokaal commitment en daarmee een betere investering op de lange termijn.”

De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Een aftredend bestuurslid is onmiddelijk herbenoembaar. Aan bestuursleden wordt geen beloning toegekend.

Mission Possible Opvang Krasnoyarsk

Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!