Mission Possible / Armenië – Berd
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Steun het project in Berd en geef voor een toekomst vol van hoop!

Doelstelling

In Berd runt Mission Possible een dagopvangprogramma voor kinderen uit probleemgezinnen. Hierbij hebben we een focus op kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor deze kinderen organiseren we verschillende activiteiten. Daarnaast bieden we ondersteuning aan hun ouders in de vorm van psychologische hulp, praktische hulp en pastorale zorg. Dit doen we door het organiseren van wekelijks bijeenkomsten. Zo signaleren we problemen in een zo vroeg mogelijk stadium en kunnen we dit oplossen. 

1 week dagopvang kost €15,- per kind.

Berd

AMAA, onze partnerorganisatie, heeft in Berd een buitenschoolse opvang. Een groep betaalde leerkrachten, ondersteund door vrijwilligers, komt hier elke dag naartoe. Het doel is de kinderen te helpen met hun schoolopleiding. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden. In deze regio wonen veel kansarme gezinnen met ouders die geen interesse tonen in het onderwijs van hun kinderen. Door hun eigen opvoeding hebben ze beperkte ouderlijke vaardigheden. Hierdoor hebben hun kinderen ook weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld. Mission Possible wil deze negatieve cirkel doorbreken! Deze kinderen krijgen nu de kans om na schooltijd naar ons dagopvangcentrum te gaan. Daar krijgen ze een warme maaltijd en nemen daarnaast deel aan verschillende lessen. Bovendien ontvangen de kinderen en hun ouders psychologische en maatschappelijke ondersteuning om hun problemen op te lossen. 

Mission Possible werkt in Armenië samen met de organisatie AMAA (Armenian Missionary Association of America). Deze organisatie is opgericht in 1918 na de genocide.
Armenie-Berd
Armenië Berd Dagopvang
Tikkie Mission Possible Berd

Steun dit project in Berd en geef voor een toekomst vol van hoop!


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!