Mission Possible / Armenië – Azkeran
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Steun het project in Azkeran en geef voor een toekomst vol van hoop!

Doelstelling

In Azkeran runt Mission Possible een dagopvangprogramma voor kinderen uit probleemgezinnen. Hierbij hebben we een focus op kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor deze kinderen organiseren we verschillende activiteiten. Daarnaast bieden we ondersteuning aan hun ouders in de vorm van psychologische, praktische en pastorale zorg. Dit doen we door het organiseren van wekelijks bijeenkomsten. Zo signaleren we problemen in een zo vroeg mogelijk stadium en kunnen we dit oplossen.

1 week dagopvang kost €15,- per kind.

Azkeran

AMAA, onze partnerorganisatie, heeft in Azkeran een buitenschoolse opvang. Een groep betaalde leerkrachten, ondersteund door vrijwilligers, komt hier elke dag naartoe. Het doel is de kinderen te helpen met hun schoolstudies. Daarnaast leren we de kinderen sociale vaardigheden. In deze regio zijn veel kansarme gezinnen met ouders die geen interesse tonen in de opleiding van hun kinderen. Deze ouders hebben vanuit hun eigen opvoeding weinig ouderlijke vaardigheden geleerd. Hierdoor hebben hun kinderen geen zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld. Deze cirkel willen wij als Mission Possible doorbreken. De kinderen krijgen nu de kans om na schooltijd naar ons dagopvangcentrum te gaan. Daar krijgen ze een warme maaltijd en nemen ze deel aan verschillende lessen. Daarnaast ontvangen kinderen en hun ouders psychologische en maatschappelijke ondersteuning om hun problemen op te lossen. 

Mission Possible werkt in Armenië samen met de organisatie AMAA (Armenian Missionary Association of America). Deze organisatie is opgericht in 1918 na de genocide.
Mission Possible Opvang Azkeran
Azkeran Dagopvang
Tikkie Mission Possible Azkeran

Steun het project in Azkeran en geef voor een toekomst vol van hoop!


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!