Mission Possible Nederland is per 6 oktober 2010 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.  Kijk hier voor meer informatie.