Mission Possible / Albanië – Hope Center
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Steun het Hope Center in Albanië en geef voor een toekomst vol van hoop!

Doelstelling

Als Mission Possible zijn we een licht in de wijk Bathore. Middels het organiseren van kinderactiviteiten, bijvoorbeeld de Bijbelclub, door het runnen van de bibliotheek (de enige in deze voorstad) en door het organiseren van vrouwengroepen zijn we positief aanwezig in de wijk. 

De bibliotheek van Mission Possible is de enige bibliotheek in deze voorstad. Een lichtpunt in de duisternis!

Bathore

Tirana is de hoofdstad van Albanië. Rondom Tirana liggen verschillende voorsteden zoals Bathore. Deze plaats staat bekend als één van de grootste en ellendigste sloppenwijken van het land. Er wonen inmiddels ongeveer 20.000 inwoners. Er wordt hard gewerkt aan voorzieningen zoals riolering, schoondrinkwater, onderwijs en gezondheidszorg. 

In het centrum van Mission Possible in Bathore vinden verschillende activiteiten plaats. Deze activiteiten hebben als gemene deler dat ze een evangeliserend karakter hebben.
Zo draait er al jarenlang wekelijks een Miracle Bible Club. Deze club wordt bezocht door kinderen uit de buurt en zet erop in dat de kinderen zich gewenst voelen. Dat is thuis niet altijd het geval. Er wordt tijd voor de kinderen vrijgemaakt, er wordt samen gezongen, gebeden en geknutseld. Ook worden er Bijbelverhalen verteld. Het hoogtepunt van het jaar zijn de zomerkampen. Dan nemen 80-100 kinderen deel aan deze kampen. Levens veranderen blijvend. Er is veel aandacht voor plezier en spel, terwijl het Evangelie wordt gedeeld. Mocht u belangstelling hebben, er zijn uitgebreide Engelstalige verslagen van de kampactiviteiten beschikbaar. De oudere jeugd van de jongerengroepen gaat mee als vrijwilliger.

Het motto van Mission Possible Albania is Faith * Hope * Love

Vrouwengroepen

Daarnaast organiseren we vrouwenactiviteiten. Bijvoorbeeld praatgroepen. Doordat deze vrouwen hun leven delen groeien ze samen en ondersteunen ze elkaar. Een fantastische manier om het dagelijkse leven van de gezinnen in deze wijk te verbeteren. Verder delen we voedsel uit aan de allerarmsten.

Mission Possible heeft een bibliotheek opgezet, de enige bibliotheek in de wijk. Er zijn rond de 1500 mensen lid van deze bibliotheek. Er worden regelmatig avonden met schrijvers georganiseerd, zodat men de bibliotheek leert kennen en gebruiken. Ook wordt hierin de onderlinge ontmoeting gestimuleerd. Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan het opdoen van leervaardigheden. De bibliotheek is een goede plek om te studeren en persoonlijk te groeien.

Albanië Hope Center
Tikkie Mission Possible Albanie

Steun het Hope Center in Albanië en geef voor een toekomst vol van hoop!


Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!