Je donatie wordt goed besteed bij een Erkend Goed Doel, omdat zij aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Je kunt ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro, verantwoording aflegt en zich laat controleren. Toezichthouder CBF controleert dit voor je. Bij niet-erkende...

De bezoldiging van de directeur omvat periodieke beloningen zoals salarissen en sociale lasten en bedroegen in 2020 € 25.398 (in 2019: € 24.969). Er wordt geen 13e maand uitgekeerd. De jaarlijkse pensioenpremie bedroeg in 2019 € 2.034 (in 2019: € 2.169). Aan de bestuursleden wordt geen beloning...

Steeds meer mensen willen na hun overlijden iets (blijven) betekenen voor de samenleving en nemen daarom een goed doel op in hun testament. Mission Possible is daarom een samenwerkingsverband aangegaan met NuTestament.  Daar stel je zelf eenvoudig een testament op. Daarna maak je een afspraak...