Het totale bedrag wordt besteed aan de renovatie/nieuwbouw van een gebouw met 2 verdiepingen van elk 105m2. Mission Possible financiert de bouw en inrichting van 3 klaslokalen en het sanitair. Op de begane vloer komt en eetzaal en keuken. Klik hier voor de bouwtekening (door...

Bij 30 kinderen zijn de kosten voor de buitenschoolse opvang € 15 per kind per week. Bij maximale bezetting van 50 kinderen zijn de kosten € 12,50 per kind per week. Van dit bedrag worden de vergoedingen betaald aan de begeleiding (leerkrachten, sociaal werkers en...

Na school gaan de kinderen naar het centrum, eten een warme maaltijd en nemen dan deel aan verschillende lessen. De kinderen en ouders ontvangen psychologische en maatschappelijke dienstverlening om persoonlijke - en familieproblemen aan te pakken. De Buitenschoolse dagopvang biedt ook groeps- en individuele bijeenkomsten...

De directe doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 6 - 13 jaar oud die uit sociaal achtergestelde gezinnen komen. Dit zijn de kinderen in de risicozone, dus armoede, meer dan 3 kinderen in gezin, kinderen met 1 of zonder ouder, kinderen voor wie een...