Mission Possible

Mission Possible in 2015

Het jaar van Mission Possible in cijfers; een kort verslag in woord en beeld.

 

Mission Possible (Opvang)centra:

Mission Possible programma’s:

Opvangtehuizen

7

 

 

Rehabilitatiecentra

3

Gezinsondersteuning

9

Activititeitencentra

3

Dagcentra en clubs

5

Boerderij

1

Gaarkeukens

5

 

 

Vaktraining

2

 

 

Seminars

21

Mission Possible medewerkers

Alfabetiseringscursus

2

Full – parttime medewerkers

86

Ondersteuning vrouwen in nood

2

Vrijwilligers (regelmatig)

132

Kindergarten

1

Vrijwilligers (incidenteel)

108

HIV-test programma

2

 

 

Bibliotheek

1

 

Aantal personen ondersteund in Mission Possible opvangprogramma’s:

Kinderen geholpen via gaarkeuken

240

Kinderen in opvangtehuizen

287

Kinderen in probleemgezinnen

659

Mensen in rehabilitatiecentra

167

Probleemgezinnen

271

Aantal HIV-testen

1012

 

Aantal personen ondersteund in Mission Possible trainingsprogramma’s:

Deelnemers aan seminars

817

Jeugd in dagcentra en clubs

1011

Deelnemers aan workshops voor vrouwen

485

Deelnemers schriftelijke Bijbelcursus

570

Deelnemers vaktraining

15

 
 

Aantal personen ondersteund in Mission Possible speciale evenementen
Kerstprogramaa (o.a. Schoenendoos) 47.900
Bezoekers Bibliotheek 4.816
Deelnemers Zomerkampen 920
Deelnemers HIV-testen 275
Ondersteuning ouderen 140
Abbonnees Damesblad Lea 700

Mission Possible Totaal donaties 2015

 

Bovenstaand diagram geeft een overzicht van de donaties van de verschillende organisaties die projecten van Mission Possible ondersteunen. Onder Mission Possible Internationaal wordt verstaan de donaties gedaan uit Amerika, Engeland, Finland en Zweden. Lokale fondsenwerving zijn de donaties (in geld en goederen en exclusief inbreng van vrijwilligers) die zijn verkregen in de landen waar de projecten worden uitgevoerd.

 

Mission Possible Inkomsten en kosten 2015

 

De inkomsten in bovenstaande tabel zijn exclusief de inkomsten van het EO-Winterproject Asbest. Die bedroegen in totaal €400.686 (2011: €100.000; 2012: €194.386; 2013: €66.231; 2014: €40.069). Ook zijn buiten beschouwing gelaten de inkomsten van het EO-Metterdaad TV-project Jekaterinaburg. Die bedroegen in 2014 in totaal €124.200.

De kosten in bovenstaande tabel zijn exclusief de salariskosten. Die worden vergoed door Mission Possible Finland (2011: €21.780; 2012: €21.483; 2013: €21.681; 2014: €21.084; 2015: €21.192).

 

Mission Possible Ontvangers nieuws

Financiën Mission Possible Nederland 2015 

 

Begroting 2015

Exploitatie 2015

Exploitatie 2014

Exploitatie 2013

Baten

 

 

 

 

 

Uit eigen fondsenwerving

 

133.850

151.587

138.884

59.740

Uit gezamenlijke acties

 

1.000

0

1.045

800

Uit acties van derden

 

25.000

4.062

160.754

33.707

Overige baten

 

 

 

 

 

Rentebaten

 

1.000

1.473

1.021

640

Som der baten

 

160.850

157.122

301.704

94.887

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

Besteed aan doelstelling

Projecten

 

283.300

205.350

162.616

144.994

 

 

 

 

 

 

Kosten fondsenwerving

 

13.200

9.084

8.526

7.261

Rente kosten en bank

 

1.250

592

703

747

Kosten acties van derden

 

 

230

884

 

Kosten beheer - administratie

 

5.400

5.834

5.558

2.909

Som der Lasten

 

303.150

221.090

178.287

155.911

 

 

 

 

 

 

Saldo

 

-142.300

-63.968

123.417

-61.024

 

 

 

 

 

 

Bestemming Saldo

 

 

 

 

 

Toevoeging/onttrekking aan:

 

 

 

 

 

Continuïteitsreserve

 

 

 

 

7.192

Bestemmingsreserve

 

 

11.068

-31.447

40.097

Bestemmingsfondsen

 

 

-74.330

154.864

-89.161

 

 

 

 

 

 

Ratio’s

 

 

 

 

 

Besteed in % van de totale lasten aan:

 

 

 

 

 

Doelstelling

 

93,45

92,88

91,21

93,0

Kosten werving baten

 

4,53

4,11

4,78

4,66

Kosten beheer - administratie

 

1,78

2,64

3,12

1,87

Rente en kosten bank

 

0,41

0,27

0,39

0,48

 

 

 

 

 

 

Besteed in % van de totale baten aan:

 

 

 

 

 

Doelstelling

 

176,13

130,69

53,90

152.81

Kosten werving baten

 

8,21

5,78

2,83

7,65

Kosten beheer - administratie

 

3,36

3,71

1,84

3,07

Rente en kosten bank

 

0,78

0.38

0,23

0,79

 

 

 

 

 

 

Kosten fondsenwerving in % van baten eigen fondsenwerving

 

9,86

5,99

6,14

12,15