Mission Possible in 2014

Het jaar van Mission Possible in cijfers; een kort verslag in woord en beeld.

 

Mission Possible (Opvang)centra:

Mission Possible programma’s:

Opvangtehuizen

8

Straatpatrouilles

2

Rehabilitatiecentra

4

Gezinsondersteuning

8

Activititeitencentra

3

Dagcentra en clubs

12

Boerderij

1

Gaarkeukens

8

 

 

Vaktraining

1

 

 

Seminars

21

Mission Possible medewerkers

Alfabetiseringscursus

2

Full – parttime medewerkers

105

Ondersteuning vrouwen in nood

2

Vrijwilligers (regelmatig)

129

Kindergarten

1

Vrijwilligers (incidenteel)

106

HIV-test programma

2

 

 

Bibliotheek

1

 

Aantal personen ondersteund in Mission Possible opvangprogramma’s:

Jongeren regelmatig geholpen via straatpatrouille

48

Kinderen geholpen via gaarkeuken

410

Kinderen in opvangtehuizen

218

Kinderen in probleemgezinnen

703

Jeugd gered uit risicovolle situaties

160

Mensen in rehabilitatiecentra

164

Probleemgezinnen

300

Aantal HIV-testen

1012

 

Aantal personen ondersteund in Mission Possible trainingsprogramma’s:

Deelnemers aan seminars

531

Deelnemers aan jeugdconferenties en acties

1760

Jeugd in dagcentra en clubs

1057

Deelnemers aan workshops voor vrouwen

170

Deelnemers cursussen (Computer, Engels, Naailes)

43

Kinderen in alfabetiseringscursus

32

Kinderen in Kindergarten

30

 

Mission Possible Totaal donaties 2014

 

Bovenstaand diagram geeft een overzicht van de donaties van de verschillende organisaties die projecten van Mission Possible ondersteunen. Onder Mission Possible Internationaal wordt verstaan de donaties gedaan uit Amerika, Engeland, Finland en Zweden. Lokale fondsenwerving zijn de donaties (in geld en goederen en exclusief inbreng van vrijwilligers) die zijn verkregen in de landen waar de projecten worden uitgevoerd.

 

Inkomsten en kosten van Mission Possible Nederland per jaar:

Mission Possible Inkomsten en kosten 2014

 

De inkomsten in bovenstaande tabel zijn exclusief de inkomsten van het EO-Winterproject Asbest. Die bedroegen in totaal €400.686 (2011: €100.000; 2012: €194.386; 2013: €66.231; 2014: €40.069). Ook zijn buiten beschouwing gelaten de inkomsten van het EO-Metterdaad TV-project Jekaterinaburg. Die bedroegen in 2014 in totaal €124.200.

De kosten in bovenstaande tabel zijn exclusief de salariskosten. Die worden vergoed door Mission Possible Finland (2011: €21.780; 2012: €21.483; 2013: €21.681; 2014 €21.084).

 

Aantal ontvangers van papieren – en digitale nieuwsbrief en Facebook volgers:

Mission Possible Ontvangers nieuws

 

Lees hier het uitgebreide jaarverslag