Mission Possible

Breng Licht in Asbest

Voor een update en foto's over de voortgang van het project scroll naar onderen.

Onder die noemer heeft EO-Metterdaad actie gevoerd voor het opvangcentrum in Asbest, Rusland. In vier aangrijpende uitzendingen werd een kijk gegeven in het uitzichtloze leven van alleenstaande moeders en hun kinderen.

Mission Possible EO-Metterdaad opbrengst

De actie is en groot succes geworden: er is maar liefst 647.426 € binnen gekomen! EO-Metterdaad heeft inmiddels een bedrag beschikbaar gesteld. En ondanks de winterse omstandigheden in Asbest zijn de renovatiewerkzaamheden al begonnen. Het dak van het bestaande opvangcentrum was aan vervanging toe. Het was gemaakt van golfplaten en het lekte. Niet wordt alleen het dak vervangen maar er wordt ook extra ruimte gecreëerd door de zolderruimte om te bouwen in een 2e verdieping.

Mission Possible Asbest Mission Possible opvang Asbest
Mission Possible Asbest Mission Possible Asbest


Inmiddels is het dak van het bestaande centrum compleet vervangen. En er is tegelijkertijd een compleet nieuwe verdieping bij gekomen! De inrichting daarvan moet nog gebeuren.

Mission Possible EO-Metterdaad Winterproject Asbest Mission Possible EO-Metterdaad Winterproject Asbest
Mission Possible EO-Metterdaad Winterproject Asbest  Mission Possible EO-Metterdaad Winterproject Asbest


Zelfstandige woonruimte

Een ander onderdeel van het project is het beschikbaar stellen van tijdelijke woonruimte. Het komt namelijk regelmatig voor dat vrouwen het rehabilitatieprogramma succesvol hebben doorlopen maar niet terug kunnen naar huis. In sommige gevallen omdat zij gewoonweg geen thuis hebben. Maar er zijn ook gevallen dat de thuissituatie verrre van optimaal is doordat de echtgenoot alcoholverslaafd en agressief is. Vaak hebben deze vrouwen nog niet voldoende inkomen om zelfstandige woonruimte te huren. Zij blijven dan langer op het opvangcentrum en houden daarmee een plek voor een nieuwe moeder bezet. Om dat probleem op te lossen is een 4-kamerappartement aangekocht. Momenteel wordt druk gewerkt aan de inrichting van de 4 kamers.

Mission Possible EO-Metterdaad Winterproject Asbest Mission Possible EO-Metterdaad Winterproject Asbest
Mission Possible Asbest Mission Possible Asbest


Naast renovatie van het dak en de aanschaf van het appartement is een kamer ingericht voor een psycholoog.  Via een telefoonhulplijn kan een afspraak worden gemaakt. Veel van de hulpaanvragen hebben temaken met relatieproblemen en huiselijk geweld. Door voortijdig in te grijpen hopen we te voorkomen dat de problemen nog verder escaleren.

Mission Possible EO-Metterdaad Winterproject Asbest


De inrichting van het 4-kamerappartement is zo goed als afgerond. Het appartement wordt inmiddels bewoond door 3 moeders met kinderen. Zij wonen daar onder begeleiding.

Mission Possible Opvang Asbest Mission Possible Opvang Asbest
Mission Possible Opvang Asbest Mission Possible Opvang Asbest


De nieuwe verdieping die is ontstaan na het vervangen van het dak is afgetimmerd. Een trap moet nog worden geplaatst evenals een trap buitenom ivm de brandveiligheid.


Mission Possible Opvang Asbest  


Voor de kinderen is een speelplaats ingericht. Vlak voor het tehuis zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst.


Mission Possible Opvang Asbest  Mission Possible Opvang Asbest
Mission Possible Opvang Asbest  Mission Possible Opvang Asbest


Het budget geeft ook ruimte aan de uitbreiding van de opvangfaciliteiten in zowel Asbest als Alapaevsk, een stad zo'n 100 km ten noorden van Asbest. Volgens plan zullen deze activiteiten de komende 2 jaar worden uitgevoerd. Over de voortgang zal regelmatig worden gerapporteerd op de website.

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat EO een 4-tal reportages uitzond over de opvang van Mission Possible in Asbest. Een groot gedeelte van het bedrag wat door u is gedoneerd is al uitgegeven. Zo is het dak van het bestaande opvangcentrum in Asbest compleet gerenoveerd. Er is een 4-kamerappartement aangekocht. Hier kunnen alleenstaande moeders verblijven wanneer zij naar succesvolle rehabilitatie geen eigen huisvesting hebben. De keuken van het opvangcentrum is voorzien van nieuwe apparatuur. Er is een kamer ingericht voor een psycholoog. Voor de kinderen is een speelplaats gemaakt.


Mission Possible Asbest Mission Possible Asbest


Nu is er begonnen met de verbouw van de uitbreiding van het opvangcentrum in Asbest. Dat heeft enige tijd op zich laten wachten vanwege problemen met de overschrijving. De vorige eigenaar had het gebouw als onderpand voor een lening bij de bank geregistreerd. Die lening moest eerst worden afbetaald voordat Mission Possible zich eigenaar kon noemen. Daarna was het wachten op goedkeuring van het bouwplan. Dat is nu eindelijk geregeld. De buitenkant van het gebouw is zo goed als afgewerkt en komende winter zal het binnenwerk worden gerenoveerd.

Mission Possible Asbest Mission Possible Asbest
Mission Possible Asbest  


Ook vanuit Alapaevsk is vooruitgang te melden. In Alapaevsk is met veel enthousiasme en met beperkte middelen een soortgelijke opvang gestart als in Asbest. Het project is nog geen drie jaar geleden begonnen maar heeft zich al bewezen. De staf is zeer gemotiveerd en heeft in korte tijd goede resultaten bereikt. Zowel mbt de rehabilitatie als in contacten met lokale overheden en lokale fondsenwerving. De opvang is nu nog in een klein houten huisje maar dat is bijna verleden tijd. Er is een nieuw huis aangekocht met veel meer ruimte. Er zal nog het eea moeten gebeuren maar de woon- en werkomstandigheden zullen enorm verbeteren.

Mission Possible Alapaevsk Mission Possible Alapaevsk
Het oude opvangcentrum Het nieuwe opvangcentrum
Mission Possible EO-Metterdaad Winterproject Mission Possible EO-Metterdaad Winterproject
Mission Possible EO-Metterdaad Winterproject Mission Possible EO-Metterdaad Winterproject
Mission Possible EO-Metterdaad Winterproject Mission Possible EO-Metterdaad Winterproject
   
Eind december 2012 was het eindelijk zover. Na lang onderhandelen over de verkoop prijs en het regelen van de overschrijving verhuisde het team van Mission Possible in Alapaevsk naar het nieuwe opvangcentrum.

De laatste fase van de renovatie van het opvangcentrum in Asbest is aangebroken. Het gaat om het gebouw wat bijna tegen het bestaande opvangcentrum aanstaat. Door een brand had dit gebouw grote schade geleden. Inmiddels is de buitenkant van het gebouw afgewerkt en het hele gebouw is geïsoleerd. Binnen in het gebouw zijn nieuwe betonvloeren gelegd. Vertrekken zijn ingericht door het plaatsen van gipswanden en een nieuw plafond is geplaatst. De vloeren zijn voorzien van linoleum. Het electriciteitsysteem is vervangen en in alle vertrekken zijn nieuwe verwarmingselementen aangebracht. Ook is het sanitair met toilet, douche en boiler vernieuwd. Wat nog rest is het schilderen, behangen en het aanschaffen van meubilair. Als de winter voorbij is zal buitenom het terrein worden aangepakt.

Mission Possible Asbest EO-Metterdaad Mission Possible Asbest EO-Metterdaad
   
Mission Possible Asbest EO-Metterdaad Mission Possible Asbest EO-Metterdaad
   
Mission Possible Asbest EO-Metterdaad Mission Possible Asbest EO-Metterdaad

Nog even alle activiteiten die totnutoe zijn uitgevoerd op een rijtje:

Oude situatie Nieuwe situatie
Mission Possible Asbest EO-Metterdaad Mission Possible Asbest EO-Metterdaad
Het dak van het bestaande opvangcentrum is compleet gerenoveerd waardoor een hele nieuwe verdieping is ontstaan.
Mission Possible EO-Metterdaad Mission Possible EO-Metterdaad
 
 Mission Possible Asbest EO-Metterdaad  Mission Possible Asbest EO-Metterdaad
Het aangrenzende gebouw wat door een brand grote schade had opgelopen is aangekocht en compleet gerenoveerd.  
 Mission Possible Asbest EO-Metterdaad  Mission Possible Asbest EO-Metterdaad
 Nieuwe vertrekken zijn ingericht; de verwarming en electriciteit is vernieuwd
 Mission Possible EO-Metterdaad Mission Possible EO-Metterdaad
   
 Mission Possible EO-Metterdaad  Mission Possible Asbest EO-Metterdaad
Er is een 4-kamerappartement aangeschaft voor tijdelijke opvang na het volgen van het rehabilitatieprogramma. Alle kamers zijn opnieuw ingericht.
Mission Possible Alapaevsk EO-Metterdaad   Mission Possible Alapaevsk EO-Metterdaad
In Alapaevsk is het oude opvangcentrum vervangen door een nieuw huis.
De keuken van het opvangcentrum in Asbest is vernieuwd Mission Possible Asbest EO-Metterdaad
Voor de kinderen uit het opvangcentrum in Asbest is een speelplaats ingericht Mission Possible Asbest EO-Metterdaad
Er is een ruimte ingericht voor een psycholoog en een telefoonhulplijn Mission Possible Asbest EO-Metterdaad